Pastorale nabijheid ten tijde van coronacrisis

24 maart 2020

Het is Veertigdagentijd, normaal de periode dat parochies tal van activiteiten organiseren voor kwetsbaren. Met de maatregelen die de overheid en de Nederlandse bisschoppen van hebben afgekondigd om de snelle verspreiding van het coronavirus in te perken, worden in de parochies nieuwe wegen van pastorale nabijheid verkend. Een overzicht van wat er al in het bisdom wordt gehouden in het kader van de jaarlijkse Vastenestafette, wordt vanaf nu bijgewerkt met nieuwe initiatieven in deze bijzondere tijd.

Kerken open voor stil gebed en contact met kwetsbaren
Cecile van Tiggelen is een actieve vrijwilligster in de parochie Maria Sterre der Zee. “Op de zondagen is er een moment van eucharistische aanbidding. Op 15 maart kwamen daar ongeveer 25 mensen op af.” In de parochie worden nog geen vieringen gelivestreamd. De H. Mariaparochie op het voormalige eiland Walcheren stelt op zondag tussen 9.30 en 11.00 uur de kerken van Vlissingen en Middelburg open voor stil gebed. Van Tiggelen: “de medewerkers van de bezoekgroep en leden van het pastoraal team bellen in de komende week de oudere en kwetsbare parochianen of er wordt hun een kaart gestuurd. Zo is er contact met de parochiegemeenschap en een moment van aandacht en nabijheid.”

Op onderstaande kaart worden activiteiten weergegeven die parochies houden in de Veertigdagentijd. Deze kaart wordt aangevuld met plaatsen waar nieuwe initiatieven worden gehouden in het kader van pastorale nabijheid in de coronacrisis, zoals livestreaming van heilige missen. Initiatieven kunnen worden doorgegeven via deze pagina van de Vastenestafette.

Nieuwe ervaring: livestreamen
De H. Pater Damiaanparochie in de Bevelanden en Schouwen-Duiveland zoekt mogelijkheden om de liturgie te vieren. “Vanaf de vijfde zondag van de Veertigdagentijd vier ik de eucharistie in de H. Maria Magdalenakerk in Goes, de parochiekerk van onze parochie. We hopen de liturgie van Palmzondagen en het Paastriduum via een livestream uit te kunnen zenden,” vertelt pastoor Fons van Hees, die eerlijk bekent dat dit voor hem een nieuwe ervaring zal zijn. “Daarnaast vraag ik de parochiekernen hun kerkgebouw open te stellen voor gebed.”

Samenwerking met lokale omroep
Op het pastoraal centrum van de Lieve Vrouweparochie in Bergen op Zoom treffen we diaken Foesenek. “De pastorale dienstverlening valt ook onder de zorg,” meent hij. “We zijn telefonisch bereikbaar en hebben op die manier contact met onze parochianen. In het pastoraal team denken we na over het opzetten van telefooncirkels. Zolang de pandemie duurt, biedt Zuidwest TV ons aan om samen met de parochies en protestantse gemeente in Woensdrecht, Roosendaal en Bergen op Zoom een extra uitzending van het levensbeschouwelijk programma Relivisie te verzorgen met gebed en kerkelijke berichtgeving. Onze pastoraal werkster Fredi Hagedoorn behoort tot het presentatieteam. Daarnaast sluit onze parochie zich aan bij hetnoveen van Lourdes van 17 tot en met 25 maart 2020. Samen bidden we de rozenkrans voor het beëindigen van deze pandemie.”

“Facebook weer opgepakt”
In Roosendaal is Petra Versnel teamleidster van de het pastorale team in de Sint-Norbertusparochie. “Onze bezoekgroepen bellen de ouderen die zij bezoeken een keer extra op. In de week van 21 tot en met 28 maart 2020 willen wij vanuit het seniorenpastoraat alle deelnemers een bemoedigend kaartje sturen. Op liturgisch terrein participeren we in de uitzendingen van Relivisie en verwijzen we onze parochianen naar de uitzendingen van vieringen op de televisie en Radio Maria. De dagkapel van de Sint Josephkerk en de kapel van Mariagaard zijn voor gebed geopend. Zelf ben ik weer actief geworden op Facebook. Ook via deze weg ontvang ik reacties. Het blijft van belang dat we ook nu onze band met vrijwilligers en andere parochianen in stand houden.”

Geef uw activiteiten door!

  • Op onderstaande kaart worden activiteiten weergegeven die parochies houden in de Veertigdagentijd. Deze kaart wordt aangevuld met plaatsen waar nieuwe initiatieven worden gehouden in het kader van pastorale nabijheid in de coronacrisis, zoals livestreaming van heilige missen. Initiatieven kunnen worden doorgegeven via deze pagina van de Vastenestafette.

Op volledig scherm weergeven

Andere berichten