Pastorale beroepskrachten op bezoek bij Tragel in Clinge

22 juni 2007

Woensdag 20 juni brachten pastorale beroepskrachten uit Zeeuws-Vlaanderen een bezoek aan de Stichting Tragel, locatie De Sterre in Clinge. Dit is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanleiding voor het bezoek was de nieuwbouw op het terrein van De Sterre. Waar vroeger grote paviljoens waren, staan nu kleinschalige woningen van Tragel en gewone koop- en huurwoningen door elkaar. Zo is er een wijk ontstaan waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samenleven.
Ook zijn afgelopen jaren veel mensen met een beperking vertrokken uit Clinge en verspreid gaan wonen in Zeeuws-Vlaanderen. Onder andere in Hulst, Terneuzen, Sint Jansteen en Oostburg zijn kleinschalige woonprojecten en vormen van dagbesteding.

Zo gewoon mogelijk
Hans Beute, manager zorgondersteuning bij Tragel, vertelde dat de visie achter deze veranderingen samen te vatten is als ‘zo gewoon mogelijk en speciaal als nodig’. Als het mogelijk is: wonen in een gewone wijk, werken, meedoen bij gewone verenigingen. “Wij merken dat verenigingen het goed vinden als mensen met een beperking lid worden, maar ze vragen wel hoe het moet, omdat men er niet vertrouwd mee is. Soms is ondersteuning nodig om het mogelijk te maken.”

Meedoen in de kerk
“Dat geldt ook voor deelname aan gewone activiteiten in de geloofsgemeenschappen,” vertelt Anita van Steyn, medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda. Zij nam deel aan het bezoek. “Kunnen mensen met een verstandelijke beperking meedoen aan gewone activiteiten en kunnen zij vrijwilligerswerk doen in de kerk? Ook mensen met een beperking willen er graag echt bij horen en ook zelf een bijdrage leveren. Dan kan het contact echt wederzijds zijn en een verrijking voor iedereen.”

Er werden verschillende voorbeelden gegeven hoe mensen met een beperking mee kunnen doen en gezien kunnen worden in de kerken. Anneloes Steglich, consulent levensbeschouwing van de Stichting GeeVer, vertelde over mogelijkheden voor geestelijke verzorging. “Het is belangrijk dat er aandacht is voor het levensverhaal van mensen met een verstandelijke beperking.” Dat kan op heel verschillende manieren: bijvoorbeeld in een gespreksgroep of door samen zingen of muziek maken.
“Bij sommige mensen met meervoudige beperkingen is contact alleen mogelijk via de zintuigen. In Biggekerke zijn er voor hen sfeervieringen in de protestantse kerk. Je ziet mensen dan genieten van de orgelmuziek. Ook de vrijwilligers genieten van de vieringen en ontdekken nieuwe mogelijkheden om in contact te komen met mensen met meervoudige beperkingen.”

Voor meer informatie over deze informatieve bijeenkomst, of over kerk en mensen met een verstandelijke beperking kunt u terecht bij Anita van Steyn avsteyn@bisdombreda.nl.

Andere berichten