Pastor Steven de Koning plebaan van de H. Antoniuskathedraal

16 april 2013

Bisschop Liesen benoemt pastor Steven de Koning (60) tot pastoor (plebaan) van de H. Antoniuskathedraal te Breda. Dit is in het weekend van 13 en 14 april bekendgemaakt tijdens de vieringen in de kathedrale parochie. De benoeming gaat in per 1 juni 2013.

Pastoor De Koning zal zijn aanstelling in de H. Antoniuskathedraal combineren met zijn werkzaamheden als vice-kanselier op het bisdomkantoor in Breda.

Steven de Koning werkte sinds 1 januari 2011 als parochie-vicaris in de regio Alphen en de parochie Gilze. Met de benoeming per 1 juni in de kathedrale parochie eindigt deze aanstelling.

Steven de Koning is geboren te Breda. Na een studie rechten werkte hij bij verschillende overheidsinstellingen, waaronder het Ministerie van Justitie. Hij studeerde theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht en kreeg zijn verdere opleiding en vorming tot priester aan de Priesteropleiding Bovendonk. Op 23 januari 2010 wijdde mgr. Van den Hende hem in de H. Antoniuskathedraal tot priester voor het bisdom van Breda.

Pastoor Steven de Koning volgt waarnemend pastoor John van der Laer op, die een benoeming in de Sint Elisabethparochie (regio Dongemond) aanvaardde.

 

Andere berichten