Pastoorsbenoemingen in het Bisdom Breda

3 december 2017

De bisschop van Breda heeft de verantwoordelijkheid om in het gehele bisdom goede pastorale zorg te realiseren. Daartoe doet hij van tijd tot tijd een beroep op de pastorale beroepskrachten in het bisdom. Begin 2018 krijgen drie pastoors in het Bisdom Breda een nieuwe benoeming. Het gaat om pastoor Hans de Kort, pastoor Hans van Geel en pastoor Frans Verheije. De parochies en de betrokken pastoors gaan met elkaar een nieuwe uitdaging aan.

De afgelopen periode voerden vicaris Paul Verbeek en Annemiek Waij, benoemingenfunctionaris parochiepastoraat, gesprekken met de pastoors, de parochiebesturen en de pastorale teams. Deze verliepen in een positieve en constructieve sfeer, zodat de bisschop de pastoors per 1 februari 2018 zal benoemen.

Pastoor Hans de Kort (59) is sinds 2006 werkzaam als pastoor van de parochie de Bron te Hoogerheide en sinds 2009 tevens pastoor van de Parochie O.L. Vrouw in het Woud te Wouw. Hij volgt pastoor Hans van Geel op en wordt met ingang van 1 februari 2018 pastoor van de Sint Annaparochie te Steenbergen en pastoor van de Sint Christoffelparochie in Halsteren.

Pastoor Hans van Geel (56) is sinds 2005 pastoor van de Sint Annaparochie te Steenbergen en sinds 2013 tevens pastoor van de Sint Christoffelparochie in Halsteren. Hij volgt pastoor Frans Verheije op en wordt met ingang van 1 februari 2018 pastoor van de drie parochies van de regio Zundert: de H. Trudoparochie te Zundert, de H. Bavoparochie te Rijsbergen en de parochie van de Heilige Drie-eenheid te Klein Zundert. Pastoor Van Geel wordt tevens pastoor van de Sint Franciscusparochie te Rucphen. Hij volgt daar pastoor Jos Demmers op die daar vanaf 1 juni 2017 tijdelijk parochie-administrator was.

Pastoor Frans Verheije (60) is sinds 1992 pastoor van de H. Trudoparochie te Zundert, sinds 1999 tevens pastoor van de H. Bavoparochie te Rijsbergen en vanaf 2014 tevens pastoor van de parochie van de Heilige Drie-eenheid te Klein Zundert. Samen vormen deze parochies de regio Zundert. Hij volgt pastoor Hans de Kort op en wordt met ingang van 1 februari 2018 pastoor van de parochie De Bron te Hoogerheide en de parochie O.L.Vrouw in het Woud te Wouw.

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten