Pastoor Erpelinck koninklijk onderscheiden

8 mei 2007

 Op 7 mei werd pastoor E. Erpelinck uit Sas van Gent Lid in de Orde van Oranje Nassau. Pastoor Erpelinck is momenteel pastoor van de Elisabethparochie in Midden-Zeeuws-Vlaanderen. Op die dag was het precies veertig jaar geleden dat pastoor Miel Erpelinck door mgr. Beel, destijds hulpbisschop van Roermond, bij de Lazaristen tot priester werd gewijd.

Jarenlang pastoraal actief in de Kanaalzone
Burgemeester J. Lonink van de Gemeente Terneuzen was maandagmiddag zelf naar Sas van Gent gekomen om de totaal verraste pastoor de decoratie van Lid in de Orde van Oranje Nassau op de borst te spelden. De burgervader memoreerde de jarenlange (37 jaar) pastorale activiteit van pastoor Erpelinck in de Kanaalzone. Hij heeft zich bijzonder ingespannen voor de ontwikkeling van de koorzang en de orgelcultuur in de parochie en is een meester gebleken om in de wisseling der tijden de pastorale organisatie van de katholieke kerk ter plaatse gestalte te geven. Ook de bijzondere belangstelling voor de figuur van de H. Anna bleef niet onvermeld. De pastoor heeft over haar iconografie in België en Nederland onlangs een standaardwerk het licht doen zien.

Bij de plechtigheid, die ten huize van de pastoor plaatsvond, waren naast leden van het pastoraal team, familieleden, vrienden en leden van het parochiebestuur ook aanwezig de bijzondere vertegenwoordiger van de bisschop van Breda, mgr. H. Lommers, en de nieuwe deken van Zeeland, drs. P. Verbeek.

De kerkelijke viering van het priesterjubileum vindt plaats op zondag 13 mei om 10.30 uur. Mgr. Ernst, emeritus-bisschop van Breda, is dan hoofdcelebrant in de eucharistie te Sas van Gent, terwijl de jubilaris zelf zal preken.

Andere berichten