Passie in Roosendaal (Vastenestafette)

6 maart 2017

Van zondag 5 maart 2017 tot en met zaterdag 15 april 2017 organiseert de werkgroep Spirit samen met het Museum het Tongerlohuys te Roosendaal de tentoonstelling ‘Passie’. In drie ruimtes exposeert het museum de kruiswegstaties van Guido van de Griendt. Deze staties sierden van 1962 tot 2003 de Sint Janskerk in Roosendaal. Na de sluiting van de Sint Janskerk in 2003 bevond de kruisweg zich in het depot van het bisdom Breda. Het is voor de eerste keer sinds 2003 dat men de kruisweg kan bewonderen.

Marjeet Verbeek, coördinator van Spirit in Roosendaal, en Jeanine Verster, directeur van het Museum het Tongerlohuys openden de tentoonstelling op zondag 5 maart. Richard de Beer, erfgoedconsulent van het Rijksmuseum het Catharijneconvent te Utrecht, hield een lezing over de waarde van religieus erfgoed. Het Alphonsuskoor onder leiding van Joseph Dekkers luisterde de bijeenkomst op met enkele gezangen. Kunstenaar Guido van de Griendt was bij de opening aanwezig. Marjeet Verbeek prees nadrukkelijk de inzet van de heemkundige Jan Jongmans voor het tot stand komen van deze expositie.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling geeft Spirit een boek uit over de achtergronden van deze kruisweg. Jan Jongmans schreef in samenwerking met Marjeet Verbeek de tekst. De lezer vindt in het boek foto’s van de afbeeldingen en de begeleidende tekst van Frans de Clercq.

De kruisweg van Guido van de Griendt
Guido van de Griendt werd in 1993 geboren te ‘s-Hertogenbosch en werkt in Vlijmen. Hij studeerde in 1962 nog aan de Rijksacademie voor Beeldende kunsten toen pastoor Romme van de Roosendaalse Sint Jansparochie hem vroeg of hij voor deze neoclassicistische kerk een kruisweg wilde schilderen. De Sint Janskerk was in 1960 gerestaureerd. Bij deze restauratie was de kerk van later aangebrachte polychromie ontdaan en in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Guido aanvaardde deze opdracht en schilderde bewust een zwart-wit kruisweg. Hij liet zien wat er met Jezus Christus was gebeurd en waarom. Hij liet elk overbodig detail weg. Je ziet op de staties geen gebouwen, geen omstanders en geen attributen. Van de Griendt gaf de figuren schetsmatig weer. Op deze manier brengt hij de kijker emotioneel in contact met het lijden van de Heer maar ook met het lijden van alle mensen in alle tijden. In 1963 schreef de Roosendaalse publicist Frans de Clercq teksten bij elke statie die de bedoeling van Guido exact weergeven.

Wat is de kruisweg?
Gedurende de Veertigdagentijd verenigen de gelovigen zich met het lijden van Jezus Christus. Dit doen ze op velerlei manieren. Het biddend overwegen van de kruisweg, het lijden van Jezus Christus, behoort tot die gebedsvormen. De Kruisweg is een verbeelding van het lijden van Jezus Christus in veertien momenten, de zogenaamde veertien staties. In Jeruzalem, de stad waar Jezus zijn lijden moest ondergaan, ontstaat al vroeg het gebruik om de weg te lopen die Jezus ook daadwerkelijk gegaan is. In de loop van de tijd ontstaat het gebruik om de verschillende momenten van het lijden van Jezus ook in de eigen kerk of eigen omgeving af te beelden.

In het kader van het Jaar van het Gebed (2014-2015) maakte het bisdom van Breda zeven korte films, waarin zeven belangrijke gebeden en gebedsvormen worden voorgesteld. Bekijk de video over de Kruisweg.

Spirit is een initiatief van de Sint Norbertusparochie, de Protestantse Gemeente Roosendaal en de zusters franciscanessen van Mariadal. Spirit zoekt de verbinding tussen geloof en cultuur.

Het Museum het Tongerlohuys, Molenstraat 2 te Roosendaal is van woensdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 u. geopend en op donderdag tot 20.00 u. Het boek ‘De kruisweg uit de Sint Janskerk te Roosendaal’ is aan de balie te koop.

Andere berichten