Parochies ontvangen proefmaterialen Actie Kerkbalans 2020

5 september 2019

Parochies van het Bisdom Breda ontvangen deze week proefmaterialen voor Actie Kerkbalans 2020. Rondom het thema “Geef voor je kerk” krijgen zij proefexemplaren en bestellijsten van het actiemateriaal. Parochies worden gevraagd het materiaal voor 30 september 2019 te bestellen.

Op zaterdag 18 januari 2020 gaat de jaarlijkse geldwervingscampagne van start. In veel parochies is de voorbereiding voor Actie Kerkbalans al gestart. In het hele land zamelen duizenden vrijwilligers geld in voor hun lokale kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

Gezamenlijk startmoment
Voor de start van de actie Kerkbalans 2020 worden parochies uitgenodigd om een startmaaltijd te houden voor hun vrijwilligers, bijvoorbeeld in het parochiecentrum of in de ontmoetingsruimte bij de kerk. Op deze manier krijgt het startmoment een nieuwe insteek, namelijk met een gezellige, gezamenlijke maaltijd. De materialen van Kerkbalans zijn dit jaar hierop afgestemd. Ook het luiden van klokken of andere beproefde initiatieven om Kerkbalans gezamenlijk te starten worden aanbevolen.

Al jaren blijkt dat veel parochies graag hun eigen poster en of folder ontwerpen, optimaal afgestemd op de eigen achterban. Op de website van Kerkbalans worden een aantal mogelijkheden en genoemd en als download aangeboden om een eigen folder, poster of envelop in een professionele Kerkbalansstijl te ontwerpen.

Zo heeft Kerkbalans een handige zelf-maak-tool ontwikkeld waarmee het ontwerpen ook mogelijk is voor diegenen die dit niet dagelijks doen. De tool biedt een vergelijkbaar gebruiksgemak als het online opmaken van fotoboeken en dergelijke. Daarnaast vindt u op deze site ook een pagina met een overzicht van alle downloads, u kunt hier bijvoorbeeld kant en klare advertenties downloaden voor het parochieblad.

(Afbeelding flyer: Kerkbalans)

Andere berichten