Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK

22 januari 2016

In 2015 ontvingen parochiebesturen via de bisdommen informatie over de overheidscampagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag ‘Maak er een punt van.’ Onderdeel van die campagne is de mogelijkheid om een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen voor vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking.

Binnen de R.-K. Kerk is het aanvragen van een VOG sinds 1 januari 2014 verplicht voor een aantal specifieke groepen beroepskrachten en vrijwilligers. De VOG wordt enkel gratis voor die vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking.

Met het ministerie van Veiligheid en Justitie is overeengekomen dat de R.-K. parochies in Nederland deze gratis VOG’s aan kunnen vragen via het landelijk secretariaat van de R-K Kerk in Utrecht. De aanvraag wordt binnen het landelijk secretariaat van de R.-K. Kerk verwerkt in het systeem van de dienst Justis (ministerie van Veiligheid en Justitie). Het betreft een tijdelijke regeling in ieder geval tot 1 januari 2017. Op termijn zullen aanvragen rechtstreeks bij Justis kunnen worden ingediend.

Vragen die de parochie bij de aanvraag beantwoordt gaan onder andere over de bekendheid met de preventieve maatregelen die de R.-K. Kerk genomen heeft om seksueel misbruik te voorkomen.

Een VOG voor overige vrijwilligers of beroepskrachten moet worden aangevraagd via de gemeente.

Zie ook:

 

Andere berichten