Parochies bieden geloofsbrieven aan tijdens Pinksterestafette

15 mei 2020

Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda in de kathedraal een Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief.

‘Vuur van Pinksteren’
Tijdens de Mis overhandigt bisschop Liesen aan twee ‘blijde boodschappers’ een draaglamp met het pinkstervuur plus de geloofsbrief van de kathedraal voor de eerste parochie. Daar komt men dan met enkele mensen samen voor een geloofsgesprek en voor het schrijven van een eigen brief aan de volgende parochie. Elke parochie mag zijn eigen invulling geven aan de wisselmomenten waarop het pinkstervuur en de geloofsbrief aankomen en worden doorgegeven. De estafette kan worden gevolgd via de website van het bisdom.

“Haalbare vorm om gestalte te geven aan de missionaire Kerk”
De Pinksterestafette is onderdeel van het project van de missionaire Kerk. Pater Marc Lindeijer SJ, die sinds 1 april 2020 vicaris-generaal is met bijzondere aandacht voor dit project, hoopt dat de estafette het bisdom nog meer in beweging zal zetten en de parochies nauwer met elkaar zal verbinden. “Je geloof delen en verkondigen is een kernelement van de missionaire parochie.”

‘Twee aan twee’
De Pinkstertijd leent zich volgens Lindeijer goed voor de missionaire opdracht om ‘twee aan twee uit te gaan’ (Lucas 10, 1). “Parochies kunnen een paar lopers of fietsers uitzenden om het vuur van hun kerk, klooster, verzorgingshuis, enzovoorts naar de volgende plaats te brengen. Men mag het zo groot of zo klein aanpakken als men wil, zolang het maar authentiek missionair is, dus met gebed, aandacht voor de armen en natuurlijk getuigenis.” Tijdens de estafette kunnen de parochies en hun boodschappers verslag doen, bijvoorbeeld door middel van een weblog, foto’s en filmpjes. “Dit wordt dan samen met de geloofsbrieven op de bisdomwebsite geplaatst, zodat iedereen de estafette mee kan volgen.”

Geloof, hoop en liefde
In de geloofsbrief die met het pinkstervuur wordt doorgegeven, getuigt de parochie van haar geloof in de verrezen Heer, van de hoop wat betreft zijn Rijk, en van haar liefde voor de wereld waarin ze leeft en waarheen ze gezonden is. “De brieven van de apostel Paulus zijn een mooi model hiervoor”, aldus Lindeijer. Het vuur en de brief worden met de lopers of fietsers meegegeven op het einde van een viering. “Ons geloof vieren en ons geloof belijden horen onlosmakelijk bij elkaar. Niet voor niets eindigt elke eucharistieviering met een zegen en zending.”

Praktisch

  • De Pinksterestafette is te volgen via deze campagnepagina. Hier zijn nieuwsberichten, algemene informatie en downloads te vinden. Deze pagina is direct vanaf de homepage van het bisdom aan te klikken.
  • De estafetteroute wordt door het bisdom uitgezet. Parochies ontvangen nadere informatie over de opzet. Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen via het formulier op de campagnepagina.

 

Foto: Lopend Vuurtje 2019 – Johan Wouters

Andere berichten