‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’: werkconferentie over communicatie

27 februari 2015

“Hoe kunnen we met het oog op onze diaconale activiteiten onze communicatie-effectiviteit vergroten?” Dat was de centrale vraag tijdens de werkconferentie communicatie die dinsdagavond 24 februari plaatsvond in de Immanuelparochie. Ruim twintig vertegenwoordigers uit alle windstreken van de parochie waren in Zevenbergen samengekomen om met elkaar aan de slag te gaan met een communicatieplan rondom een diaconale casus.

Van plan naar praktijk
De avond werd georganiseerd vanuit het project ‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’ . Dit project wordt uitgevoerd binnen het Franciscuscentrum om de diaconie in de parochiële samenwerkingsverbanden meer zichtbaar te maken. De deelnemers konden kiezen uit een vijftal herkenbare diaconale casussen, waarvoor zij een aantal belangrijke aspecten uit de communicatietheorie konden omzetten naar de praktijk. Zo werd er tijdens de conferentie uitvoerig gesproken over het Vastenaktieproject, activiteiten in het kader van het jubileumjaar, de start van een nieuwe bezoekgroep en over de actie Kerkbalans.

Communicatieambitie
Projectmedewerker Marc de Koning: “Om de effectiviteit van je communicatie te vergroten, zijn onderbouwde keuzes nodig ten aanzien van de middelen die je inzet. Te gemakkelijk veronderstellen we soms het gebruik van bepaalde communicatiemiddelen om mensen te bereiken. Maar welke ambitie heb je überhaupt als je aan het communiceren gaat met je doelgroep? Volstaat een berichtje op de website als je mensen enthousiast wilt krijgen voor een activiteit? Bij wie moet jouw verhaal tussen de oren komen? Samen hebben we gekeken naar enkele kapstokken uit de communicatietheorie om de verschillende casussen te benaderen en in een plan te gieten.”

Zichtbaarheid
De vraag om een werkconferentie te houden kwam van het parochiebestuur van de Immanuelparochie. In een nauwe samenwerking met bestuurslid voor communicatie Adje van Geel wordt nu gekeken hoe de opbrengsten van de avond kunnen dienen om de communicatie in de parochie te verbeteren en het diaconale karakter van de parochie meer zichtbaar te maken. Adje van Geel: “Bij een website kun je goed meten hoeveel bezoekers je hebt en waarop zij klikken. Zo kun je sturing geven aan wat je op je website plaatst. Bij het blad Kijk op Immanuel is dat anders en zullen we steeds kritisch moeten zijn: Voor wie is het blad precies? Bereiken we eigenlijk wel wie we willen bereiken? Eerst moet dát duidelijk zijn, voordat je je middelen kiest.”

Parochies aan de slag voor kwetsbaren
Parochie Immanuel is een van de eerste samenwerkingsverbanden waar het project ‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’ werkt aan de diaconale profilering. De bedoeling is dat er in elk samenwerkingsverband van het bisdom kansen worden benut om de diaconie meer zichtbaar te maken en te activeren. Marc de Koning: “We mogen de lamp niet onder de korenmaat steken, zegt Jezus in het Matteüsevangelie. We hebben de opdracht om onze ‘goede werken te tonen’. Er bestaan in het bisdom ontzettend goede initiatieven om mensen in armoede en nood te helpen, maar die zijn lang niet altijd zichtbaar. Met een aantal handreikingen op het gebied van communicatie kunnen deze activiteiten geholpen worden zichzelf beter neer te zetten, zodat ze ook vindbaar worden voor nieuwe vrijwilligers.”

 

 

Andere berichten