Parochiepresentaties opleiding Bovendonk

10 oktober 2008

In 2008 bestaat de Priester- en diakenopleiding Bovendonk 25 jaar. Het jubileumjaar, dat start met een symposium op 31 oktober, is aanleiding tot diverse activiteiten. Als speciaal onderdeel van het jubileumjaar doet de staf van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk het aanbod aan parochies om het roepingenwerk en de opleiding Bovendonk in de parochie te komen presenteren. Pastoors en teamleiders en parochiebesturen hebben hierover inmiddels informatie ontvangen.

Concreet is het aanbod van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk:
1. een beamerpresentatie met gesprek na afloop tijdens een gedeelte van een parochievergadering of parochieavond door de week, al of niet met een liturgische viering daaraan voorafgaand. Dit kan vanaf 1 november 2008 al verzorgd worden en duurt tot 1 juni 2009.
2. een eucharistieviering in het weekeinde met aandacht voor het roepingenpastoraat en de opleiding Bovendonk, met na afloop ruimte voor ontmoeting en gesprek. Dit aanbod wordt gedaan voor de periode van 1 januari tot 1 juni 2009.

Vanwege de organisatie wordt parochies gevraagd tijdig aan te geven wanneer een presentatie mogelijk is. Parochies kunnen hiervoor contact opnemen met Bovendonk, E info@pdob.nl.

 

Andere berichten