Parochiebezoeken bisschop Liesen

6 maart 2013

Vanaf 16 januari 2013 brengt bisschop Liesen vrijwel elke woensdag een bezoek aan de parochies in het bisdom van Breda. Zo maakt de bisschop kennis met de diverse geledingen van het bisdom.

Secretaris-generaal Ben Hartmann vergezelt de bisschop. “De bezoeken kennen een vaste opbouw,” vertelt Ben Hartmann. “Er is altijd een ontmoeting met het pastoraal team en het parochiebestuur. We vieren de eucharistie en daarna is er gelegenheid tot gesprek met de parochianen. Tijdens het bezoek laten verschillende parochies iets van hun specifieke activiteiten zien.”

In Breda-Noord bezocht de bisschop een inloophuis. De Kerk speelt een belangrijke rol in het inloophuis vanuit de diaconale opdracht van de Kerk. In Oosterhout werd een bezoek gebracht aan de Mariakerk, waar een tentoonstelling was met kunstwerken rond bijbelverhalen. In Bergen op Zoom was een rondleiding voorzien langs verschillende kapellen, waaronder de kapel in het Markiezenhof en de Gertrudiskapel. ’s Avonds was daar ook een ontmoeting met de predikant van de PKN-gemeente.

Ben Hartmann geeft aan dat het boeiende bezoeken zijn, waarbij duidelijk de grote inzet blijkt van gelovigen voor hun parochie. Verschillende parochies laten ook zien wat de kerkelijke krimp voor hen betekent en hoe parochiebestuursleden in zulke situaties niet voor hun verantwoordelijkheden weglopen. “Dat is bijzonder om te zien en bemoedigend,” aldus de secretaris-generaal.

Overzicht van de afgelegde bezoeken:

16 januari: Samenwerkingsverband Breda-Noord, Breda-Oost, Haagse Beemden, Teteringen
23 januari: Jeruzalemparochie Breda/Ulvenhout/Bavel
30 januari: Bergen op Zoom
6 februari: St. Elisabethparochie te Raamsdonkveer (Regio Dongemond)
27 februari: Catharinaparochie te Oosterhout

Bisschop Liesen tijdens de eucharistieviering bij het eerste werkbezoek op 16 januari. De werkbezoeken van de bisschop worden ’s avonds besloten met een eucharistieviering. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten