Parochieavonden rond YouTube-films Jaar van het Gebed

12 februari 2015

De Jeruzalemparochie te Breda, de H. Laurentiusparochie in Ulvenhout en de parochie van de Heilige Maria Hemelvaart te Bavel (JUB) organiseren een reeks avonden in het kader van het Jaar van het Gebed.

“We volgen steeds het stramien dat het bisdom aanreikt,” vertelt pastoor Lars Peetam van de drie samenwerkende parochies. We bekijken met de deelnemers de filmpjes over gebed en gaan met elkaar in gesprek. De avonden beginnen altijd om 20.00 uur en zijn steeds op afwisselende locaties. We hopen dat mensen uit de verschillende parochies de avonden bezoeken, zodat ze elkaar over de parochiegrenzen heen ontmoeten. De bijeenkomsten staan los van elkaar, zodat de mensen kunnen kiezen,” aldus pastoor Peetam.

De eerste bijeenkomst is al geweest. Deze vond plaats op 5 februari, ging over het Onze Vader en werd geleid door diaken Rob van Uden. Van Uden spreekt over een geslaagde avond. “We waren met twaalf personen. Na het bekijken van de film zijn we met elkaar in gesprek geraakt. Het was een echt geloofsgesprek. De deelnemers hadden een uiteenlopende achtergrond en vulden elkaar goed aan. Zo leverde het gesprek wat op,” zegt hij. “Zelf heb ik iets van mijn eigen ervaring toegevoegd. Het Onze Vader raakt de diepe lagen van ons bestaan. Dit heb ik eens mogen ervaren in een ziekenhuis. Ik bezocht een vrouw die getroffen was door een herseninfarct. Het gesprek verliep moeizaam. Op het eind van het bezoek baden we samen het Onze Vader. Zij bad spontaan mee. Op een gegeven moment schakelde ze over op een accentloos Duits, juist toen ze emotioneel werd. Toen realiseerde ik me wat een enorme rijkdom het is dat ik van kindsbeen af het Onze Vader heb mogen leren.”

De avonden vinden steeds plaats in de secretariaatsruimten van de parochies c.q. parochiekernen. De volgende avonden zijn op:

26 februari: Weesggegroet. Ineke Leemput p.w. Petrus en Pauluskerk
5 maart: het Rozenkransgebed. Marjan Luijben p.w.  Ulvenhout
19 maart: het Getijdengebed. Vincent Schoenmakers pr. Bavel
23 april: De Kruisweg. Ria van Oorschot p.w. Ginneken
7 mei: Bidden met de Schrift. Pastoor Lars Peetam. Petrus en Paulus
21 mei: Eucharistische aanbidding. Pastoor Lars Peetam. Mariakerk.

Het bisdom heeft inmiddels de eerste drie films gepubliceerd: het Onze Vader, 2) het Weesgegroet, 3) De Rozenkrans. Deze zijn nu in totaal 3.000 keer bekeken.

In februari komt de vierde film online, over het Getijdengebed.

Bekijk de films op: http://www.youtube.com/user/bisdombreda
 

Andere berichten