Parochieavond over ‘Bidden met de Bijbel’

13 mei 2015

Het samenwerkingsverband van de Bredase Jeruzalemparochie en de parochies van Bavel en Ulvenhout organiseert een serie catecheseavonden rond het gebed. Het volgt hierbij de films die het bisdom in het kader van het Jaar van het Gebed maakte.

In april publiceerde het bisdom de film over ‘bidden met de Schrift’. Bisschop Liesen legt in deze film uit wat dit betekent en hoe je bidt met de Schrift. In de kerkgeschiedenis hebben verschillende mensen, na het biddend lezen en overwegen van de Schrift, hun leven een andere wending gegeven. Op donderdag 7 mei ging in de ontmoetingsruimte van de Petrus- en Pauluskerk te Breda een kleine groep gelovigen met elkaar in gesprek over deze gebedsvorm. Pastoor Lars Peetam begeleidde de avond.

“We hebben de opzet voor geloofsgesprek gevolgd die het bisdom ons aanreikt,” vertelt pastoor Peetam desgevraagd. “Allereerst is geïnventariseerd welke ervaringen mensen met deze vorm hebben. Vervolgens hebben we samen de film bekeken en daar kort over gesproken. Na een korte inleiding mijnerzijds hebben we aan de hand van het evangelie van de dag geproefd van de lectio divina.”

“Voor de meeste deelnemers was het een nieuwe manier van bidden. Iemand had ervaring met geregelde Bijbellezing maar voor deze persoon vormde de film van de bisschop een eye-opener. Het bidden met de Schrift staat verdere van de meeste gelovigen af dan het bidden van het Onze Vader, de rozenkrans of het getijdengebed,” aldus pastoor Peetam. “Voor veel katholieken lijkt het bidden met de Schrift eerder iets protestants.” Pastoor Peetam spreekt over geslaagde avonden, die worden gewaardeerd door de deelnemers.

Diaken draagt de Schrift naar voren in de liturgie. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten