Parochie Nispen 850 jaar oud

17 augustus 2007

Bisschop-coadjutor Van den Hende celebreerde op het Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming de eucharistieviering in Nispen. De viering stond mede in het teken van het 850-jarig bestaan van de parochie.

Jaar van dankbaarheid
In zijn homilie benadrukte de bisschop dat het feestjaar en jaar van dankbaarheid is maar ook vooral een moment om vooruit te zien. “Het geloof is door de eeuwen heen het kenmerk van de mensen hier. Het geloof heeft de mensen altijd getekend, door de eeuwen heen. We bidden dat dit in de toekomst ook zo zal zijn.”

Oude geloofsgemeenschap
Nispen is één van de oudste geloofsgemeenschappen in het bisdom. De kerk is toegewijd aan Maria Hemelvaart. Van 1157 tot 1822 bedienden de norbertijnen van de Vlaamse abdij in Tongerlo de parochie. Het was hun gewoonte om Maria tot patrones van hun parochies te kiezen. Momenteel maakt Nispen deel uit van de Parochie de Ark in Roosendaal-Zuid.

Tentoonstelling over de kerk
De parochie viert het 850-jarige bestaan verder met tentoonstelling over de kerk (tot en met 26 augustus 2007 geopend in de kerk aan de Dorpstraat alle zaterdag- en zondagmiddagen van 13.00 uur, behalve zondag 19 augustus) en een brochure over de geschiedenis van de kerken van Nispen die gratis verkrijgbaar is in de kerk.

Andere berichten