Palmzondagviering wereldjongerendagen

19 april 2011

Op zondag 17 april vierden de jongeren die meegaan naar de wereldjongerendagen (wjd) Palmpasen samen. De dag startte met de eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal. Na de viering werden kaarsen verkocht en kaartjes voor de high tea die de jongeren organiseren als onderdeel van de fondswerving.

Daarna kregen de jongeren een Spaanse les en werd er gezamenlijk geluncht. Bisschop Van den Hende gaf daarna een korte catechese.

Gezamenlijk werd nogmaals de tweede lezing van de dag gelezen (Fil. 2, 6-11). “Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God […] Hij is aan mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis.”

Bisschop Van den Hende: “God heeft zich voor ons klein gemaakt. In Christus is God als mens naast ons komen staan. Zo groot is de liefde van God. Christus de Heer is vriend van de mensen geworden. Het is belangrijk dat je die vriendschap met Christus niet alleen voor jezelf houdt, maar dat je door Christus ook oog en oor hebt voor de mensen die naast je staan. Jezus verbindt mensen met elkaar. Het hart van Christus gaat uit naar iedere mens, zonder uitzondering.”

Aan de hand van uitspraken die Christus over zichzelf doet in het Johannesevangelie gingen de jongeren daarna in kleine groepen met elkaar in gesprek.

De dag werd actief afgesloten met een spel en eindigde geheel in Spaanse sfeer met tapas.

 

Andere berichten