Palmzondag en de vieringen van het paastriduüm

10 april 2019

Op Palmzondag 14 april viert de Kerk de intocht van de Heer in Jeruzalem. Tijdens deze viering zegent bisschop Liesen de palmtakjes in de kathedraal in Breda. De week erna zijn de vieringen van de Goede Week, waarin de Kerk het lijden en sterven van Jezus Christus herdenkt.

Voor een uitgebreide uitleg over de betekenis van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen zie de website paastriduum.nl.

Bisschop Liesen is celebrant in de H. Antoniuskathedraal op: Palmzondag 14 april, Witte Donderdag 18 april, Goede Vrijdag 19 april, de Paaswake 20 april en Eerste Paasdag 21 april.

Voorafgaand aan Pasen vindt ook de chrismamis plaats, op woensdag 17 april om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrordus, Kerkstraat 1, Teteringen. Tijdens deze plechtigheid worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving gezegend en wordt het heilig Chrisma gewijd.

Dit zijn de vieringen voor en van Pasen met bisschop Liesen in de H. Antoniuskathedraal:

Zondag 14 april 2019: Palmzondag
Eucharistieviering: 10.30 uur
Koor: Kathedrale Cantorij onder leiding van Jan Schuurmans

Op Palmzondag viert de Kerk de intocht van de Heer in Jeruzalem. Jongeren uit het bisdom zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij deze eucharistieviering en hebben daarna een eigen programma. Palmzondag is namelijk de diocesane Wereldjongerendag. De kathedrale parochie heeft een kinderwoorddienst en vraagt of kinderen met hun ouders om 10.00 uur aanwezig zijn in de aanbouw van de kathedraal. De kinderen zetten daar palmpaaskruisen in elkaar en sluiten om 10.30 uur aan bij de processie.

Donderdag 18 april 2019: Witte Donderdag
Avondmis van Witte Donderdag: 19.00 uur
Koor: St. Jospephkoor onder leiding van Jan Damen

Met de eucharistieviering van Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat eindigt met de Tweede Vespers van Pasen op Paaszondag. Tijdens deze eucharistieviering herdenkt de Kerk de instelling van de eucharistie en het priesterschap.

Vrijdag 19 april 2019: Goede Vrijdag
Plechtigheden van Goede Vrijdag, herdenking van het lijden en sterven van de Heer: 15.00 uur
Koor: Schola cathedralis Bredanae onder leiding van Jan Schuurmans

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
Kruisweg: 19.00 uur
Samenzang met cantor

Op Goede Vrijdag overweegt de Kerk het lijden en sterven van de Heer. Het is een geboden vasten- en onthoudingsdag. De Kerk viert deze dag geen eucharistie.

Zaterdag 20 april: Paaszaterdag
Paaswake: 21.00 uur
Koor: Kathedrale Cantorij onder leiding van Jan Schuurmans

De Kerk viert Jezus’ verrijzenis en overwinning op de dood. De viering bestaat uit vier gedeelten. Het vuur, symbool van het nieuwe licht wordt gezegend. De gelovigen overwegen de hoofdmomenten van de heilsgeschiedenis en het doopwater wordt gewijd. De gelovigen vernieuwen hun doopbeloften. De eucharistie wordt weer gevierd.

Zondag 21 april: Paaszondag
Eucharistieviering: 10.30 uur
Koor: Kathedrale Cantorij o.l.v. J. Schuurmans
Bij deze viering is een kinderwoorddienst

Zondag 21 april: Paaszondag
Eucharistieviering: 14.00 uur
Paasviering met Arabische christenen

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten