Pabo-studenten Breda bezoeken de Benedictinessen van Oosterhout

30 mei 2011

Op woensdag 18 mei brachten derdejaarsstudenten van de Pabo van Breda een bezoek aan de benedictinessen van Oosterhout. Ze maakten er kennis met het leven en de spiritualiteit van de benedictinessen. Het bezoek werd begeleid door de bisschoppelijke gedelegeerde voor het onderwijs, drs. Martina Meul, en dominee dr. Ton van Prooijen.

Middaggebed
De studenten namen om 14.00 uur deel aan het middaggebed van de zusters benedictinessen. Martina Meul: “Dat was een hele ervaring voor de studenten, temeer daar ze niet gewend zijn om mee te doen aan het eeuwenoude psalmgebed.”

Gesprek met de gastenzuster
Daarna werd de groep verwelkomd door de gastenzuster, zuster Hildergard. Aan haar konden de studenten alle vragen stellen die hun bezig hielden. Martina Meul: “Die vragen varieerden van heel spiritueel tot heel aards: Wat is roeping? Wanneer bent u geroepen? Wie is God? Wat doet een zuster de hele dag? Mist u de wereld niet? Heeft u geen bezittingen? Hebt u nog contact met uw familie? Bent u gelukkig? Wat kunnen we zelf doen om meer stilte in ons leven te integreren?”

“Er ontspon zich een heel boeiend gesprek van twee uur. Niemand keek op de klok en iedereen had zijn gsm uitgezet. Men ervaarde dit als een opluchting, een bevrijding om eens niet bereikbaar te zijn!”

Geloofsgesprek
Om 17.00 uur gaf de gastenzuster de studenten in de gewijde sfeer van de kerk een toelichting op het getijdengebed. “Tijdens een korte wandeling daarna reflecteerden we op de vele indrukken en het diepe gesprek. De studenten konden hier in het klooster over hun geloof praten, hun eigen zoektocht naar wat waardevol is. Buiten deze muren kan dit amper nog zeiden ze,” aldus de gedelegeerde voor het onderwijs.

“We keerden nog eenmaal terug naar de kerk, deze keer om in stilte te vertoeven bij de evangelietekst van de dag.” De dag werd afgesloten met een maaltijd. Martina Meul: “De dag had hen goed gedaan, gaven de deelnemers aan. ‘En nu kan de radio weer aan in de auto,’ zei één van hen! Zo namen we lachend afscheid van elkaar en gingen we met veel spirituele bagage weer naar huis.”

Meer informatie
Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, T 076 5223444, E bg.onderwijs@bisdombreda.nl

 

 

Andere berichten