Paastriduüm: Vieringen mgr. Liesen in de H. Antoniuskathedraal

12 april 2017

De Kerk herdenkt in de week voorafgaand aan Pasen, de Goede Week, het lijden en sterven van Jezus Christus. Bisschop Liesen is tijdens het Paastriduum in de H. Antoniuskathedraal de hoofdcelebrant in de volgende vieringen.

Witte Donderdag
Donderdag 13 april, 19.00 uur: Avondmis van Witte Donderdag
Celebrant: mgr. dr. J.W.M. Liesen
Koor: St. Josephkoor o.l.v. Jan Damen

Met de eucharistieviering van Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum, dat eindigt met de Tweede Vespers van Pasen op Paaszondag. Tijdens deze eucharistieviering herdenkt de Kerk de instelling van de eucharistie en het priesterschap.

Goede Vrijdag
Vrijdag 14 april, 15.00 uur: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer
Celebrant: mgr. dr. J.W.M. Liesen
Diaken: V. de Haas
Koor: St. Josephkoor o.l.v. Jan Damen

Vrijdag 14 april, 19.00 uur: Kruisweg
Voorganger: mgr. dr. J.W.M. Liesen
Koor: schola o.l.v. J. Schuurmans

Op Goede Vrijdag overweegt de Kerk het lijden en sterven van de Heer. Het is een geboden vasten- en onthoudingsdag. De Kerk viert deze dag geen eucharistie.

Stille Zaterdag en Paaswake
Zaterdag 15 april, 21.00 uur: Verrijzenis van de Heer; In de heilige nacht: paaswake
Celebrant: mgr. dr. J.W.M. Liesen
Koor: Kathedrale Cantorij o.l.v. J. Schuurmans

De Kerk viert Jezus’ verrijzenis en overwinning op de dood. De viering bestaat uit vier gedeelten. Het vuur, symbool van het nieuwe licht wordt gezegend. De gelovigen overwegen de hoofdmomenten van de heilsgeschiedenis en het doopwater wordt gewijd. De gelovigen vernieuwen hun doopbeloften. De eucharistie wordt weer gevierd.

Paaszondag
Paaszondag 16 april, 10.30 uur: Verrijzenis van de Heer; eucharistieviering
Celebrant: mgr. dr. J.W.M. Liesen
Koor: Kathedrale Cantorij o.l.v. J. Schuurmans

Andere berichten