Overzicht pilots Kerkbalans Nieuwe Stijl

9 april 2008

In het bisdom Breda zijn negen parochies aan de gang met Kerkbalans Nieuwe Stijl. Elke parochie heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd. Sleutelwoorden zijn verbreding en verdieping. (Zie voor ‘verbreden’ en ‘verdiepen’ het bericht van 27 november 2007 op deze site: Parochies aan de slag met Kerkbalans Nieuwe Stijl)

De pilots doen beide: verbreden en verdiepen. G. van Dieren, die de actie Kerkbalans Nieuwe Stijl coördineert vanuit het bisdom Breda, zegt daarover: “Verbreden, het aanspreken van nieuwe groepen mensen, is in zekere zin moeilijker dan verdiepen, waarbij je mensen die reeds betalen overhaalt om iets meer te gaan geven. Ik denk dat de pilots, nu er de ondersteuning is van bureau WAVV, er expres voor kiezen om ook iets lastigs beet te pakken.”

De pilots in het bisdom Breda en hun aandachtspunten zijn:

• De parochie H. Maria Boodschap in Zegge. Bijdragende gezinnen wordt gevraagd het bedrag dat men geeft te verhogen. Men wil ook ouders van dopelingen en eerste communicanten benaderen om meer structureel bij te gaan dragen.

• De parochie van de H. Bernardus te Ulicoten voert haar actie Kerkbalans in de maand mei. Het percentage deelnemers aan Kerkbalans is hoog. De parochie wil een persoonlijke brief sturen naar niet-bijdragers. En ook personen die minder dan het richtbedrag betalen worden benaderd.

• De Nazarethparochie in Breda-West is ontstaan uit een samenvoeging van vijf voormalige parochies. De parochie wil in de pilot komen tot een gezamenlijke aanpak van de actie Kerkbalans voor de parochiekernen.

• De parochiekern H. Bernardus in Made wil trouwe bijdragers vragen over te gaan op een notariële akte. Daarnaast benadert de parochiekern jonggehuwden, ouders van dopelingen, eerste communicanten en vormelingen.

• In Oosterhout wil men het aantal bijdragers verbreden. Niet-bijdragers ontvangen een persoonlijke brief en de parochie wil hen na enige tijd nabellen. Vrijwilligers die deze klus willen klaren ontvangen een beltraining.

• De H. Maria Magdalenaparochie te Rijen richt zich op mensen die nog niet bijdragen aan Kerkbalans. Zij worden telefonisch benaderd. Vrijwilligers krijgen een beltraining.

• De H. Blasiusparochie te Heinkenszand voert zijn actie in april en mei. Niet-bijdragers ontvangen een brief. De parochie wil ook verdiepen en zoekt naar goede mogelijkheden hiervoor.

• De H. H. Petrus en Paulusparochie te Middelburg verzond in januari 2008 een aangepaste brief naar bijdragers. Men streeft ernaar non-respondenten in april te bezoeken.

• De H. Willibrordusparochie te Zierikzee heeft mensen een brief gestuurd met de vraag of men de bijdrage wil verhogen. In mei bellen vrijwilligers persoonlijk aan bij niet-bijdragers. Zij leggen daarvoor contact via een persoonlijke brief.

 

Andere berichten