Overlijdensbericht mgr. Muskens

19 april 2013

De pontificale uitvaart van mgr. Muskens zal geschieden op dinsdag 23 april 2013 om 11.00 uur in de H. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, Breda. De begrafenis in het familiegraf te Elshout vindt ’s middags plaats in besloten kring.

Op maandag 22 april, van 16.00-18.00 uur, is de overleden bisschop opgebaard in de kathedraal en is er gelegenheid om afscheid te nemen. Aansluitend begint het kerkelijk avondgebed voor de overleden bisschop om 18.30 uur.

Het overlijdensbericht van mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda, en de familie van mgr. Muskens wordt dit weekend in verschillende dagbladen geplaatst (Trouw, NRC, De Volkskrant, BN/De Stem, PZC).

Het overlijdensbericht meldt dat er gelegenheid is tot schriftelijk condoleren vóór het avondgebed en de uitvaart in de kathedraal.

Ook vraagt het bericht aandacht voor het gegeven dat het aantal zitplaatsen in de H. Antoniuskathedraal beperkt is.

Andere berichten