Overlijdensbericht Jan Huijsmans

10 augustus 2021

Op 5 augustus jongstleden is te Roosendaal overleden de zeereerwaarde heer drs. J.M.C.M. (Jan) Huijsmans. Hij werd geboren op 30 december 1924 te Dinteloord. Op 3 juni 1950 werd hij tot priester gewijd.

Na zijn priesterwijding is Jan Huijsmans werkzaam geweest in verschillende parochies in ons bisdom. Daarnaast was hij werkzaam in het bedrijfsapostolaat te Breda en als aalmoezenier voor het ministerie van justitie in de toenmalige Tuchtschool. Van 1980 tot 1989 was Huijsmans rector van het Centrum Opleiding Pastorale Bedieningen in Tilburg. Aansluitend was hij, tot zijn emeritaat per 1 november 2001, rector bij de Zusters Franciscanessen van Sint Anna in Oudenbosch.

Het Bisdom Breda is Jan Huijsmans dankbaar voor zijn inzet in het bisdom.

De uitvaartdienst voor hem wordt gevierd op vrijdag 13 augustus om 14.00 uur in de kerk O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, Kade 23 te Roosendaal. Aansluitend is de begrafenis op begraafplaats Zegestede, Rucphensebaan 95 te Roosendaal.

Andere berichten