Overlijdensbericht Fred van Iersel

4 augustus 2023

Op donderdag 27 juli 2023 is prof. dr. em. Adrianus Henricus Maria (Fred) van Iersel in zijn woonplaats Tilburg overleden. Van Iersel werd geboren op 28 juli 1954 te Geldrop. Op 3 december 2000 werd hij tot diaken gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Als invloedrijke theoloog heeft Van Iersel een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en verspreiding van de katholieke sociale leer van de Kerk.

Van Iersel was bekend en geliefd in het bisdom Breda. Van 2011 tot en met 2013 heeft hij als functionaris voor de katholieke sociale leer veel betekend op het gebied van Caritas, diaconie en sociale vraagstukken. Zo was hij betrokken bij verschillende diaconale projecten en initiatieven binnen het bisdom, waarbij hij zich actief inzette voor de belangen van kwetsbare groepen in de samenleving.

Naast zijn verdiensten voor het pastoraat werkte Van Iersel als adviseur theologie en beleid bij de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Ook doceerde hij bijzondere moraaltheologie aan Fontys (FHTL) te Utrecht en Sociale Encyclieken aan het International Institute Canon Triest te Gent. Op 1 september 2016 werd hij benoemd als voorzitter van de Beraadsgroep Samenlevingsvraagstukken van de Raad van Kerken in Nederland.

Met zijn toewijding aan de katholieke sociale leer heeft Van Iersel een onschatbare erfenis nagelaten. Zijn werk heeft mensen geïnspireerd om na te denken over de ethische en sociale aspecten van het geloof en om actief bij te dragen aan een rechtvaardigere samenleving. Als gelovige had hij een grote verering voor Maria. Hij kwam graag in Lourdes.

Begin 2022 werd bekend dat Van Iersel ongeneeslijk ziek was. In de tijd die hij nog kreeg, schreef hij het boek “Een leven lang Lourdes. Enige ervaringen en reflecties met mijn dood voor ogen”.

Foto door: Gied ten Berge

Andere berichten