Overlijden mgr. Dobbelaar

22 maart 2008

Op vrijdagmorgen 21 maart is op 65-jarige leeftijd overleden in Ethiopië mgr. L. Dobbelaar cm. Dat heeft de provinciaal van de lazaristen laten weten. Men heeft mgr. Dobbelaar ’s morgens vroeg dood aangetroffen op bed.

In parochies in de omgeving van Boschkapelle, Zeeland, is hiervan mededeling gedaan in de vieringen van Pasen. Bij de intenties van de voorbeden werd begonnen met gebed voor de overleden bisschop.

Mgr. Dobbelaar, afkomstig uit Boschkapelle, was bisschop in het Ethiopische Nekemte. De uitvaart vindt plaats in Ethiopië op dinsdag 25 maart.

In overleg met de familie wordt een viering van gedachtenis gehouden in Nederland. Deze vindt plaats op zaterdag 5 april om 11:00 uur in de H. Petrus en Paulus kerk in Boschkapelle.

Vorig jaar op 26 mei vierde bisschop Dobbelaar zijn koperen bisschopsjubileum samen met bisschop Muskens.

Begin dit jaar was mgr. Dobbelaar voor het laatst in Nederland voor de uitvaart van zijn zus.

Gedenken wij hem in onze gebeden en houden wij hem in ere om alles wat hij in het bijzonder voor de mensen in Ethiopië gedaan heeft en voor zijn familie hier betekend heeft.

Eerdere berichten over bisschop Dobbelaar op deze site:
Bisschoppen jubileren in teken van missie (29 mei 2007)
Ontwikkelingswerk zonder godsdienstige inspiratie verwordt tot materialisme (25 mei 2007)


Mgr. Dobbelaer.

Andere berichten