Overlijden Frits Hoeben

30 november 2012

Op maandagavond 26 november 2012 overleed Frits Hoeben. Hij was van 1984 tot 2003 als directeur van het Diocesaan Pastoraal Centrum, staffunctionaris kerkopbouw van het DPC en directeur diocesane diensten aan het bisdom verbonden.

Inzet voor bisdom Breda
Frits Hoeben werd op 11 januari 1940 geboren in Valkenswaard. Na een studie theologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en diverse functies in het bisdom ’s-Hertogenbosch bekleed te hebben kwam hij in 1984 als teamleider en staffunctionaris kerkopbouw naar het Diocesaan Pastoraal Centrum te Breda. In 1997 benoemde bisschop Muskens hem tot directeur diocesane diensten. Op 1 september 2003 nam hij afscheid vanuit deze functie. Na die tijd zette hij zich als vrijwilliger in voor de automatisering van het bisdom en de verbouwing van het bisdomkantoor en bisschopshuis. Tot aan zijn dood bleef hij voorzitter van de Vereniging van Catechisten.

Dienstbaar aan God en de gelovigen
“Wanneer ik mijn beroepsleven overzie merk ik dat ik me altijd heb ingezet voor democratisering en professionalisering,” zei hij bij zijn afscheid van het bisdom van Breda in 2004. Zo spande hij zich in voor een goed ingerichte pastorale organisatie. “Een goede pastorale organisatie is een voorwaarde voor het goed functioneren van vrijwilligers.” In dit verband zette hij zich ook in voor de automatisering binnen de bisdomorganisatie. “De zorg voor automatisering leidt ook tot een kostenbesparing,” aldus Hoeben destijds. Hij sprak toen de hoop uit dat het bisdom vertrouwen houdt in mensen. “Veel vrijwilligers zijn op een professionele wijze bezig met hun werk.” Bij dit alles stond bij Hoeben de dienstbaarheid aan God en de mens centraal. “We moeten er wel op letten dat al onze middelen aangewend worden voor de dienst aan God en de mensen. De wens om aan God en de gelovigen dienstbaar te zijn moet ons allen kenmerken,” besloot hij zijn afscheidsinterview.

De plechtige uitvaart is op dinsdag 4 december 2012 om 12.00 uur in de H. Willibrorduskerk, Kerkstraat 1 te Teteringen, waarna de crematie volgt.

Het afscheidsinterview is gepubliceerd in: Bisdomkrant : Bisdom Breda Berichten 4(2003) p. 4-5

 

Andere berichten