Overleg parochiebestuur Breda-Centrum en bisschop Liesen (2)

18 september 2013

Op dinsdag 17 september vond een gesprek plaats van het parochiebestuur van de parochie Breda-Centrum en bisschop Liesen, naar aanleiding van de brief van 6 september waarin alle parochiebestuursleden aangaven terug te willen treden.

De bisschop en het parochiebestuur hebben in een persoonlijk gesprek met elkaar overlegd over de ontstane situatie en de onderlinge verhoudingen.

De bisschop wil het besluit van het parochiebestuur om terug te treden respecteren en zal het aanvaarden. De parochiebestuursleden zullen zorgen voor een geleidelijke afbouw van taken en behartiging van lopende zaken.

De taken met betrekking tot de restauratie van de H. Antoniuskathedraal leggen de leden van het parochiebestuur per direct neer. In het gesprek met de bisschop gaven zij aan te weinig bestuurlijke ruimte te ervaren om als parochiebestuur naar eigen inzicht keuzes aangaande de restauratie te kunnen maken en de de restauratie goed te begeleiden. De bisschop gaf aan bestuurlijk niet meer ruimte te willen en kunnen geven, en de keuze van de parochiebestuursleden te begrijpen. Hij uitte zijn dank voor hun grote betrokkenheid en het vele voor de parochie verrichte werk.

Het parochiebestuur zal in goed overleg met de pastoor zorg dragen voor de afbouw en overdracht van taken. De pastoor treedt in overleg met het bisdom over de voortgang van de begeleiding van de restauratie.

Lees ook ‘Gesprek parochiebestuur Breda-Centrum en bisschop Liesen (1)‘ (bericht d.d. 14 september 2013)

 

Andere berichten