Overhandiging boek Overheid en godsdienst

15 juni 2009

Op maandag 15 juni overhandigde Sophie van Bijsterveld bisschop Van den Hende een exemplaar van haar boek Overheid en godsdienst: Herijking van een onderlinge relatie. Het boek mag zich verheugen in een grote belangstelling. De tweede druk is net verschenen.

Het debat over de verhouding tussen overheid en godsdienst staat weer volop in de belangstelling. Het boek wil een bijdrage leveren aan de discussie en gaat onder meer in op klassieke principes zoals de scheiding tussen Kerk en Staat en vrijheid van godsdienst.

Dr. Sophie van Bijsterveld is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Andere berichten