Over de Wereldjongerendagen (Tussenbeide)

20 augustus 2013

Vanuit de bisdommen Breda en Rotterdam werd naar de WJD de reis ‘Binding’ georganiseerd: naar Rio met een tussenstop in Suriname. Tussenbeide, het bisdomblad van het bisdom Rotterdam, staat er in het nieuwe nummer uitgebreid bij stil.

Zie de voorpublicatie op de website van het bisdom Rotterdam.

De jongeren uit Breda en Rotterdam zijn enthousiast teruggekeerd van de Wereldjongerendagen, met de oproep uit de slotviering van de paus in het hart: Ga op weg, wees niet bang, en dien!

Andere berichten