Ouderenmiddag in Roosendaal

20 augustus 2012

Op woensdagmiddag 8 augustus kwamen ongeveer 20 Roosendaalse ouderen bijeen in de refter van het pastoraal Centrum van de Onze Lieve Vrouweparochie in deze plaats. Het jongerenpastoraat van het bisdom Breda, het project Diaconale Stad Roosendaal en de parochie werkten hiervoor samen.

Tessa Engelhard, studente theologie aan de Fontys-Hogeschool, en Lars Koks, priesterstudent voor het bisdom van Breda aan de Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht, vertelden beiden over hun roeping. Bij Tessa stond de roeping tot het christen zijn centraal. Zij liet zien hoe God haar tot deze levenskeuze bewogen had. Lars Koks sprak hier ook over en stond vooral stil bij de specifieke roeping tot het priesterschap. Na hun getuigenis gingen zij met de ouderen in gesprek. Het was opmerkelijk dat voor de ouderen het geloof in hun jeugd vanzelfsprekend was en hoe het voor hedendaagse jonge gelovigen een bewuste keuze is.

De organisatie tekende ook voor de ouderenmiddag in de Goede Herder op woensdag 4 juli 2012. De bezoekgroep van de Emmaüsparochie in Roosendaal organiseert sinds jaar en dag een ouderenmiddag in de zomermaanden. Deze vond dit keer plaats op woensdag 25 juli in de tuin van het parochiecentrum van deze parochie. Dit jaar verzorgde de Roosendalse fotograaf Jan Jongmans een diapresentatie over de diverse kapellen en vertelde over de geschiedenis van deze kapellen. Ook deze middag was goed bezocht.

 

Andere berichten