Ora et labora: diocesane bedevaart 2019 naar het land van Benedictus van Nursia

17 januari 2018

Ongeveer 150 personen verzamelden zich in de avond van vrijdag 12 januari 2018 in de kapel van Centrum Bovendonk te Hoeven. Na het bidden van het kerkelijk avondgebed volgde een gezellige receptie in de refter van dit congrescentrum. Tijdens de receptie kondigde vicaris Verbeek de nieuwe bedevaart van het Bisdom Breda aan en werd de reisfolder uitgedeeld. Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’ treedt het bisdom in de voetsporen van de heilige Benedictus. “Een pelgrimage is een bijzondere vorm van pastoraat. Samen op weg zijnde kunnen heel wat kwijnende vlammetjes worden tot een laaiend vuur,” aldus vicaris Verbeek.

Bisschop Liesen sloot aan bij deze toespraak door te zeggen dat christenen mensen van het licht zijn. God is licht en Hij gaat met de mens verder. De bisschop verwees naar de eeuwige professie van zr. Columba de Smet, benedictines van de Onze Lieve Vrouwe abdij in Oosterhout, op 6 januari 2018. Tijdens haar professie zongen de zusters de openingszang van het Hoogfeest van de Verschijning des Heren: “Sta op Jeruzalem, de zon gaat over u op.” God is licht en wij zijn geroepen dit licht door te geven. Geen enkele spiegel wordt armer van het licht dat hij doorgeeft, aldus bisschop Liesen, Het licht dat we doorgeven weerspiegelt iets van God op aarde. Dit doen we in de dagelijkse toewijding, waarmee we gewone dingen doen. In 2019 gaan we op bedevaart, we komen in beweging, niet alleen met ons verstand maar ook met het hart. De bisschop hoopt dat velen op pad gaan naar het land van Benedictus.

Deze receptie was de eerste gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de twee Bredase vicariaten. Vicaris Verbeek begroette nadrukkelijk Wim Selderslaghs, bisschoppelijk vicaris van het bisdom Antwerpen, die zich onder de aanwezigen bevond. Vicaris Verbeek stond kort stil bij het kerkelijk leven in het Bisdom Breda. Hij sprak zijn zorg uit over het tekort aan vrijwilligers en pastorale beroepskrachten. “Het is dan belangrijk dat we mogelijkheden scheppen om elkaar te zien en te bemoedigen,” zei hij. Vicaris Verbeek memoreerde kort het overlijden van bisschop Ernst, de voormalige bisschop van Breda, op 19 mei 2017.

(Foto: Ramon Mangold)

Opzet diocesane bedevaart
Het bisdom Breda pelgrimeert van 12 tot en met 19 oktober 2019 naar Italië. Het thema luidt: Ora et labora, bid en werk. Deze woorden drukken kernachtig de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia uit. Veel mensen, ook in het Bisdom Breda, leven vanuit deze spiritualiteit. Het Bisdom Breda volgt de sporen van deze heilige tot in Italië. De bedevaart eindig in de abdij van Monte Cassino waar Benedictus begraven ligt. Het klooster ligt op een rots, 519 meter boven het Italiaanse plaatsje Cassino

Tegelijk maakt het bisdom een geestelijke reis om de benedictijnse weg van geloof en stilte te ontdekken. Het Sint Franciscuscentrum organiseert in aanloop naar de bedevaart verschillende activiteiten. Pelikaan Groepsreizen organiseert de reis. De reissom bedraagt € 795 per persoon. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot 1 juni 2019.

“God is licht en wij zijn geroepen dit licht door te geven,” zei bisschop Liesen tijdens de ontmoeting. Dat doen we onder meer door de wijze waarop we gasten ontvangen. De Regel van Benedictus zegt daarover het volgende: “Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: ‘Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen.’ Aan ieder wordt de eer bewezen die men hem verschuldigd is, maar heel in het bijzonder aan de geloofsgenoten en aan de vreemdelingen.” (Uit hoofdstuk 53 uit de Regel van Benedictus.)

De bedevaart belooft een bijzondere inspirerende reis te worden!

Informatie en opgave
Pelikaan Groepsreizen & Incentives
groepsreizen@pelikaanreizen.nl
Tel. : 088 – 735 45 50
www.groepsreisopmaat.nl

Contactpersoon Bisdom Breda
Mevrouw Hanneke Oomen
bedevaart@bisdombreda.nl
Tel.: 076 – 522 34 44

Andere berichten