‘Ora et labora’-dag in Oosterhout (Open Kloosterdag)

15 juni 2017

Op zaterdag en zondag  10 juni en 11 juni 2017 stelden verschillende kloosters en abdijen hun poorten voor belangstellende bezoekers open. Dit deden ze in het kader van de Open Kloosterdagen die de Konferentie Nederlandse Religieuzen organiseert. In het Bisdom Breda gebeurde dit bij de broeders in Huijbergen, de Norbertinessen van de priorij Sint Catharinadal  en de gemeenschap Chemin Neuf van de Sint Paulusabdij te Oosterhout.

Chris Barendse en zijn vrouw Ineke zijn lid van de Gemeenschap Chemin Neuf. Chris vertelt met enthousiasme over het verloop van het weekend. Hij plaatst het in een breder kader. “De Gemeenschap Chemin Neuf organiseert wekelijks op donderdag een ora et labora-dag (bidden en werken). Tijdens deze dag maken geïnteresseerden kennis met onze manier van leven. Eén keer per jaar doen we dit in een weekend. Ditmaal hebben we dit weekend gekoppeld aan de Open Kloosterdagen.”

Chris Barendse spreekt van een goede belangstelling. “Er kwamen 25 deelnemers. De meesten waren tussen de 25 en 30 jaar. Enkelen waren ouder. Je kunt zeggen dat de zaterdag in het teken stond van het werken, terwijl we op zondag de nadruk legden op het bidden.”

Bidden en werken
Chris vertelt wat ze gedaan hebben. “In oktober 2017 zullen in de drie kloosters van de Heilige Driehoek (De Onze Lieve Vrouweabdij, de priorij Sint Catharina en de Paulusabdij te Oosterhout) kunstenaars exposeren rond het thema liefde. We hebben in het kloosterweekend de toegangsweg naar de kerk vrij gemaakt en borders beplant. Verder hebben we de voormalige timmerwerkplaats schoongemaakt en verder opgeknapt. Het ligt in de bedoeling dat hier een centrum komt. Deze ruimte noemen we nu de Josefherberg. De Gemeenschap kan dit indien nodig combineren met de ‘Paulus-oase’. Dit is een soort camping waar Chemin Neuf jongeren en jonge gezinnen kan ontvangen.”

In de avond bekeken de deelnemers de film ‘Restored by love’. Deze film vertoonde de Gemeenschap Chemin Neuf in de Poolse stad Lodz in aanloop naar de Wereldjongerendagen in Krakau (2016). Chris Barendse: “Het is een aangrijpende film over de Poolse oorlogservaringen gedurende de Tweede Wereldoorlog, waarin vergeving en liefde centraal staan. De film maakte veel indruk. Dat bleek uit de gesprekken in de deelgroepen, waarmee de avond afsloot.”

Ignatiaans gebed
“Zondagmorgen maakte de groep kennis met het Ignatiaans gebed,” vervolgt Chris. “In de gebedsmethode van Ignatius van Loyola overwegen de gelovigen het evangelie biddend.” Christ legt deze aandacht voor de Ignatiaanse spiritualiteit uit: “De Gemeenschap Chemin Neuf is immers gesticht door de jezuïet Laurent Fabre. De Ignatiaanse spiritualiteit is wezenlijk voor onze gemeenschap samen met onze oecumenische roeping. We zijn een rooms-katholieke gemeenschap met een hart voor de oecumene.”

Hij vervolgt: “Belangrijk is in dit gebed een goede plaats en tijd te kiezen en als het ware met je zintuigen de plaats van het evangelieverhaal te proeven en te smaken. Maar ook om je in de tegenwoordigheid te stellen van God, die je gesprekspartner is.” De deelnemers hadden een uur om te bidden met deze methode, waarna zij deelnamen aan de eucharistieviering. Sommigen alleen vierend en biddend en met de zegen van de priester in plaats van de communie. Chris: “We willen hiermee staan in de pijn van de verdeeldheid en bidden dagelijks met een speciaal gebed tijdens al onze vieringen voor de eenheid onder de christenen . Wij vertrouwen er vast op dat eens de dag gaat komen dat alle christenen aan de éne eucharistische tafel zullen deelnemen.”

De Ignatiaanse spiritualiteit getrouw was er ’s middags een terugblik, waarvan goed en indrukwekkend gebruik van werd gemaakt. Verschillende deelnemers hebben zich opgegeven voor andere missies in de gemeenschap, zoals stilteretraites en de Kanaretraite (een retraite voor echtparen).

Terugblik op de zondagmiddag. (Foto: Chemin Neuf)

 

Andere berichten