Oproep tot gebed op de ‘Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping’

26 augustus 2015

Paus Franciscus heeft de jaarlijkse ‘Wereldgebedsdag voor zorg voor de schepping’ ingesteld. Op 1 september 2015 wordt de gebedsdag voor het eerst gehouden. De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt om gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus en komende dinsdag 1 september mee te bidden voor de zorg en het behoud van de schepping.

Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van gebeden die de paus heeft meegegeven in zijn recente encycliek ‘Laudato Si’. De gebeden die de paus heeft meegegeven in zijn recente encycliek ‘Laudato Si’ zijn vertaald en gepubliceerd op de website van de Kerkprovincie.

De Wereldgebedsdag zal voortaan elk jaar plaatsvinden op 1 september. Oosters-orthodoxe christenen kenden deze datum al als gebedsdag voor het milieu. Met het instellen van de gebedsdag voor de Katholieke Kerk neemt paus Franciscus het voorstel over van een vertegenwoordiger die namens Oecumenisch Patriarch Bartholomeus van Constantinopel op 18 juni 2015 aanwezig was bij de presentatie in het Vaticaan van de encycliek van de paus ‘Laudato Si’. Door de gebedsdag op dezelfde dag te houden zullen orthodoxe en katholieke gelovigen zich wereldwijd verenigen in gebed.

Paus Franciscus benadrukt dat gelovigen geroepen zijn tot een ‘ecologische bekering’, waarbij zorg voor de schepping wordt gezien als wezenlijk voor het christen zijn en niet als bijkomstig. De paus heeft dit uitgewerkt in zijn encycliek.

De titel ‘Laudato Si’ (‘Geprezen zijt Gij’) verwijst naar het Zonnelied, dat in 1225 door de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) werd geschreven. De paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling.

Respect voor de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens. In de encycliek spoort paus Franciscus iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties en alle mensen van goede wil aan om beschermers van de schepping te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.

  • Zie de website van de Kerkprovincie voor de vertaling van de gebeden die de paus heeft meegegeven in zijn recente encycliek ‘Laudato Si’
  • Op de website van de Kerkprovincie is ook meer informatie te vinden over het bestellen van de Nederlandse vertaling van de encycliek van de paus. Het betreft de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling met als extra een aantal handige bijlagen. De vertaling verschijnt binnenkort in druk.

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten