Oproep: gebed en collecte voor Syrië en Turkije

10 februari 2023

Het bisdom Breda doet een dringende oproep aan de parochies om in het weekend van 11 en 12 februari en het opvolgende weekend om een extra collecte te houden voor de mensen die getroffen zijn door de zware aardbevingen op maandag 6 februari in Syrië en Turkije. Ook vraag het bisdom extra te bidden voor de slachtoffers, overlevenden en hulpverleners. Het bisdom sluit met de oproep aan bij de campagne van de landelijke Bisschoppelijke Vastenactie.

Mensen in Syrië extra kwetsbaar
Zeker in Syrië hebben de aardbevingen desastreuze gevolgen: de mensen hier gaan al 12 jaar gebukt onder de bloedige burgeroorlog, IS, de gevolgen van COVID en internationale sancties. Omdat veel landen de diplomatieke betrekkingen met Syrië hebben verbroken en een deel van het getroffen gebied bovendien niet onder controle is van de Syrische overheid, is internationale hulpverlening ingewikkeld. Het internationale caritasnetwerk van de Rooms-Katholieke Kerk is een belangrijke schakel om de mensen in Syrië snel de hand te kunnen reiken.

De ander tot naaste zijn
“Laten we doen wat Jezus van ons vraagt, namelijk om de ander tot naaste te zijn,” schrijft vicaris-generaal Harry Lommers in zijn oproep aan de parochies in het bisdom. “Het is goed dat ook katholieken hun steentje bijdragen om de nood te lenigen en waar nodig te helpen om alles weer op te bouwen.”

Gebed
Naast financiële hulp komt de gelovige betrokkenheid en solidariteit tot uiting in gebed. Voor de parochies is er een voorbede beschikbaar om komend weekend in de vieringen te kunnen bidden.

Heer, onze God, wij bidden in deze dagen voor de vele slachtoffers van het natuurgeweld in Turkije en Syrië: Neem de doden op in uw liefde, troost alle nabestaanden, en geef kracht aan allen die hulpverlenen. Laat ons bidden.

Ook bij andere gelegenheden in het kerkelijk leven mag onze verbondenheid in gebed tot uitdrukking komen. Daarom biedt het bisdom Breda ter suggestie ook een iets uitgebreider gebed aan.

Barmhartige God,

Ontferm U over de slachtoffers en nabestaanden van de aardbevingen in Syrië en Turkije.
Ontferm U over hen die te midden van de chaos moeten overleven.
Schenk Uw kracht aan alle hulpverleners.

Maak ons hart gevoelig voor de nood waarin deze mensen zich bevinden
en geef inzicht in hoe wij onze talenten voor hen kunnen inzetten.
Gebruik ons als instrument van Uw plan van vrede,
om onze noodlijdende broeders van harte tot naaste te zijn.

Dat al onze hulp een uitdrukking mag zijn van geloof, hoop en liefde,
in Jezus’ naam.

Amen

Verder lezen

Foto: Ingestort gebouw in de Turkse stad Diyarbakır – Wikimedia Commons

Andere berichten