Oproep: Bid de rozenkrans voor de vrede

7 december 2017

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in een van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Parochies in het Bisdom Breda zijn uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Op 1 januari wordt in het Bisdom Breda in het bijzonder in de basiliek in Hulst de rozenkrans gebeden. Op 31 mei in het bijzonder in de bedevaartplaats Zegge. Op 15 augustus en op 1 november in het bijzonder in de kathedraal in Breda.

De oproep van de bisschoppen aan alle katholieken in Nederland wordt gedaan, nadat op 13 oktober 2017 het 100-jarig jubileum werd afgesloten van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal). De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet. Deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis. De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: “We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.”

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook waar het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, “omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen.” Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

Dagen voor het bidden van de rozenkrans

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

 • 1 januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
  In het Bisdom Breda wordt onder meer gebeden in:
  – de kathedraal in Breda (10.30 uur)
  – de basiliek in Hulst (14.00 uur)
  – de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom (10.45 uur)
 • 2 februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
 • 19 maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
 • 9 april – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) (In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is. Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)
 • 31 mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
 • 9 juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
 • 7 juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
 • 15 augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
 • 8 september – Feest Maria Geboorte
 • 7 oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
 • 1 november – Hoogfeest Allerheiligen

Rozenkrans van kardinaal dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn medebisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede. (Foto: Rkkerk.nl)

Andere berichten