Opleiding Bovendonk start studiejaar met 25 studenten

30 augustus 2014

Op vrijdag 29 augustus startten 21 studenten met het nieuwe studiejaar aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Daarnaast wonen er 4 jongere priesterstudenten op Bovendonk die hun studie elders volgen. Zij delen in het vormingsprogramma van Bovendonk. De totale groep bij Bovendonk betrokken studenten is daarmee 25.

Het studiejaar werd geopend met een eucharistieviering in de Grote Kapel van Bovendonk, waarin Mgr. Liesen van Breda hoofdcelebrant was. In deze viering ontvingen drie studenten de aanstelling tot lector.

(Foto: R. Mangold)

Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
Met 21 studenten is het studentenaantal van de Priester- en Diakenopleiding dit jaar gelijk aan het studentenaantal van het vorige jaar. Er beginnen 6 nieuwe studenten met de opleiding en 1 priester die aanvullende vorming ontvangt. Het afgelopen jaar stroomden 4 studenten uit doordat ze gewijd werden, en 3 studenten stopten met de opleiding.

Bovendonk is de Priester- en Diakenopleiding in het bisdom van Breda. Bovendonk is een opleiding voor late roepingen. De studenten komen dit jaar uit vijf verschillende bisdommen. Momenteel zijn er geen studenten van religieuze ordes of congregaties.

(Foto: R. Mangold)

De groep van 21 studenten bestaat uit:

  • 12 priesterstudenten
  • 8 diakenstudenten
  • 1 priester uit het buitenland die op Bovendonk een jaar supervisie en pastoraal theologische reflectie krijgt om zo vertrouwd te raken met het Nederlandse pastoraat

De 6 nieuwe studenten zijn:

  • 2 eerstejaars studenten: 1 priesterstudent voor het bisdom van Breda en 1 diakenkandidaat voor het bisdom Rotterdam
  • 4 zij-instromers: 2 priesterstudenten voor het aartsbisdom Utrecht, 1 priesterstudent voor het bisdom Rotterdam en de reeds genoemde priester. Zij-instromers zijn mannen die al een theologische opleiding hebben en bijvoorbeeld reeds in het pastoraat werkzaam zijn als pastoraal werker of geestelijk verzorger

De overige 15 studenten zijn verdeeld over jaar 2 tot en met 6.

De 21 studenten van Bovendonk zijn afkomstig uit:

  • het bisdom van Breda: 8 studenten (5 priesterstudenten en 3 diakenkandidaten)
  • het bisdom Rotterdam: 6 studenten (1 priesterstudent en 5 diakenkandidaten)
  • het aartsbisdom Utrecht: 5 studenten (4 priesterstudenten en 1 priester)
  • het bisdom Antwerpen (1 priesterstudent)
  • het aartsbisdom Mechelen-Brussel (1 priesterstudent)

Bisdom van Breda
Het bisdom van Breda telt 7 priesterstudenten (5 studeren aan Bovendonk en 2 aan de Fontys Hogeschool Levensbeschouwing en Theologie) en 3 diakenstudenten (Bovendonk).

‘Antoniushuis’
Op Bovendonk is tevens het Antoniushuis gevestigd, een woonhuis voor priesterstudenten van het bisdom van Breda. Hier wonen dit jaar 4 priesterstudenten van het bisdom van Breda. Daarnaast wonen er 2 priesterstudenten van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Zij studeren aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

Zie voor de opleiding Bovendonk www.bovendonk-opleidingen.nl
Zie voor de roepingcampagne van het Bovendonk en het bisdom van Breda www.roeping.nu

(Foto: R. Mangold)

Groepsfoto priesterstudenten. (Foto: R. Mangold)

Groepsfoto diakenstudenten. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten