Opening studiejaar Bovendonk

1 september 2015

Op vrijdag 28 augustus begon het studiejaar van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk met een plechtige eucharistieviering. Bisschop Liesen van Breda was de hoofdcelebrant.

Hij concelebreerde met rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, rector Kuipers van het Ariënsinstituut (aartsbisdom Utrecht), rector Broeders van Vronesteyn (bisdom Rotterdam). Ook de onlangs benoemde spirituaals pastoor Demmers (pastoor van de Vijf Heiligen Parochie te Made, waarnemend pastoor van de H. Augustinusparochie Breda e.o.) en pastoor Visser (Heilige Theresia van Ávila Parochie, Dordrecht e.o.) concelebreerden. De schola van de studenten verzorgde de gezangen.

In zijn welkomstwoord verwelkomde rector Schnell naast bisschop Liesen en de vertegenwoordigers van andere opleidingen onder meer het zevental nieuwe studenten. Tijdens de viering ontvingen Anton Janssen (diakenkandidaat voor het bisdom Breda), Steef Lokken (diakenkandidaat voor het bisdom Rotterdam), Wim Roelands (priesterkandidaat voor het bisdom Breda) en Steven van Roode (priesterkandidaat voor het bisdom Breda) de aanstelling tot lector. Ronald den Hartog (priesterkandidaat voor het aartsbisdom Utrecht), Stefan Lange (diakenkandidaat voor het bisdom Breda) en Peter Winnubst (diakenkandidaat voor het bisdom Rotterdam) ontvingen de aanstelling tot acoliet.

In zijn homilie wees bisschop Liesen erop dat het ware geluk in het hier en nu begint wanneer we ons inzetten voor vrede, liefde en gerechtigheid en keizen voor de weg die Jezus is gegaan. De kerkvader Augustinus, wiens gedachtenis de Kerk op 28 augustus viert, is die weg gegaan. Volgens bisschop Liesen is hij het prototype van een late roeping. “Te laat heb ik u lief gekregen,” schrijft hij in de Belijdenissen, en ook dat God ons zo heeft geschapen dat ons hart onrustig is tot het rust vindt in God. De bisschop noemde de aanstelling tot lector en acoliet van de studenten een stap op de weg van de Heer. Hij wenste hun toe dat ze dieper groeien in liefde voor de Heer en zijn bruid, de Kerk van Christus.

 

Andere berichten