Opening nieuwe Faculteit Katholieke Theologie

23 januari 2007

Bisschop Muskens en bisschop-coadjutor Van den Hende waren met de conrector van de priester-diakenopleiding Bovendonk W. Wiertz (staflid Dienst Opleiding en Vorming van Breda) op maandagmiddag 22 januari in Utrecht aanwezig bij de officiële opening van de nieuwe Faculteit Katholieke Theologie (FKT). De FKT is een onderdeel van de Universiteit van Tilburg.

Er werden toespraken gehouden door de decaan van de nieuwe faculteit prof. A. Denaux, kardinaal Simonis, aartsbisschop Miller (secretaris van de Vaticaanse Congregatie voor de Katholieke Opvoeding) en  Giuseppe van der Helm, vader van vier kinderen en student van de faculteit. Prof. Denaux  vertelde dat ook bij kerkelijk toezicht academische vrijheid en kwaliteit gewaarborgd zijn. "Anders zou ik me beledigd voelen". Adelbert Denaux is een gerespecteerd bijbelwetenschapper, eertijds verbonden aan de Theologische Faculteit van de Universiteit in Leuven. Deze faculteit verzorgt al sinds de heroprichting in 1832 een kwalitatief hoogstaande theologische opleiding onder kerkelijk toezicht. Giuseppe van der Helm lichtte zijn keuze om juist aan deze faculteit te studeren toe. "Als je religiewetenschap studeert, kijk je naar een kleurige etalage. Als je katholieke theologie studeert, sta je zelf in die etalage en ben je deel van het verhaal," zei hij. "Een gevoel voor en verlangen naar God verbindt de studenten aan de FKT."

De nieuwe Faculteit Katholieke Theologie heeft van de Heilige Stoel canonieke erkenning gekregen. Mgr. Miller, secretaris van de congregatie van de katholieke opvoeding, overhandigde aan kardinaal Simonis het document waarin melding wordt gemaakt van deze erkenning.

Aan het einde van de bijeenkomst werd het nieuwe logo van de FKT in woord en beeld gepresenteerd, gevolgd door een receptie. Ondermeer de priesterstudenten van het Arienskonvikt studeren theologie aan deze nieuwe door de Kerk erkende faculteit. De priesterstudenten van het bisdom Breda, die een academische theologische opleiding volgen, wonen op het Ariënskonvikt.

Andere berichten