Open Monumentendag 2013 in het bisschopshuis

17 september 2013

Op zaterdag 14 september organiseerde de gemeente Breda de Open Monumentendag in de stad. Het landelijk thema luidde ‘Macht en praal’. Het bisdom deed dit jaar mee aan de Open Monumentendag.

Al bij de opening van de dag verdrongen de mensen zich op het voorplein om het huis te bezoeken. In totaal bezochten meer dan 500 mensen het pand aan de Veemarktstraat.

Bij de verschillende presentaties werd de nadruk gelegd op de inhoudelijke kant van geloof en Kerk. Op het voorplein gingen Franciscus van Assisi (gespeeld door Wim Zeegers, parochiaan van de Augustinusparochie in Breda) en Moeder Theresia (Marieke Gabriëls, een jongere uit de Augustinusparochie te Breda) met de wachtenden in gesprek over geloof en Kerk. Bij verschillende standjes kon men informatie krijgen over het bisdom en zijn projecten.

In het bisschopshuis ontving vicaris Wiel Wiertz namens de bisschop de bezoekers. Hij ging aan de hand van de bisschoppelijke waardigheidstekens als mijter, staf, ring en bisschopskruis in op de betekenis van het bisschopsambt. Hans de Jong, bibliothecaris van het bisdom en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en medewerker van de Pers- en Informatiedienst van het bisdom, vertelde aan de hand van de portretten van de verschillende Bredase bisschoppen over de geschiedenis van het bisdom.

Vicaris W. Wiertz geeft uitleg.

De bezoekers kregen in de audiëntiekamer van Frank van der Linden (hoofd bouwzaken) en Nathalie Staps van Breda Promotie uitleg over de restauratie van het bisschopshuis en enige schilderijen in deze zaal. Secretaris-generaal Ben Hartmann deed de mensen uitgeleide en wees op de mogelijkheid de H. Antoniuskathedraal te bezoeken. Bob van Geffen en Hanneke Oomen verleenden assistentie.

Hartmann is tevreden over de dag. “Veel mensen hebben het huis bezichtigd. Wat opviel waren de sympathieke reacties en de leuke gesprekken. Er was een goede sfeer. De mensen hebben de openstelling geweldig gewaardeerd.” Ben Hartmann gaat ook kort in op de reden van de deelname. “De gemeente wilde in het kader van het landelijk thema bijzondere aandacht schenken aan de Vrede van Breda. Deze is in 1667 op het kasteel gesloten. Voor onze vaderlandse geschiedenis heeft dit vredesverdrag een bijzondere betekenis. Het maakte een einde aan de Tweede Engelse Oorlog. In het kader van deze onderhandelingen verbleven gedurende vier maanden verschillende delegaties in Breda. Het bisschopshuis was het hoofdkwartier van de Deense delegatie. De gemeente vroeg of de huizen waar deze delegaties logeerden opengesteld konden worden. Daarom heeft de bisschop dit jaar graag zijn medewerking verleend.”

 

Andere berichten