Open kloosterdag bisdom Breda

15 april 2008

Ongeveer 20.000 mensen bezochten op zondag 13 april verschillende kloosters in ons land in het kader van de Open Kloosterdag. Ook in het bisdom Breda stelden verschillende kloosters hun poorten open voor de bezoekers met als thema ‘Wat beweegt jou’. De belangstelling bleek groot te zijn.

Aandacht voor erfgoed
De broeders van Huijbergen in de gelijknamige plaats kregen liefst 500 mensen op bezoek. “Voor het merendeel oud-leerlingen met hun echtgenotes en kinderen,” vertelt broeder Michaël Herni. “Onze congregatie legde zich vooral toe op onderwijs en we leidden in Huijbergen een kostschool voor jongens. We hadden een speciaal programma voor onze gasten. Er was een power-point van de geschiedenis van de congregatie. Het Wilhelmietenmuseum was opengesteld en we hadden een tentoonstelling ingericht waar we het culturele erfgoed van de broeders in beeld brachten. Je moet dan denken aan onderwijsmethodes, schilderijen en beelden. In het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed besteedden we vooral aandacht aan het historisch aspect.” 
In Nederland heeft de congregatie momenteel één kandidaat-broeder. Deze is onlangs tijdelijk geprofest. Elders, in Indonesië, kent de congregatie een grote bloei.

Oorzaken belangstelling
“Het succes van Huijbergen op Open Kloosterdag staat niet op zichzelf,” meent Paul de Vries scj, gedelegeerde voor religieuzen in het bisdom van Breda. “Er zijn verschillende verklaringen. Veel kloostergemeenschappen zijn gehuisvest in historische gebouwen en veel mensen willen daar wel eens een kijkje nemen. Vroeger leidden kloosterlingen een verborgen bestaan. Nu het nog kan willen veel mensen de tuinen van het Roosendaalse klooster Mariadal of het kasteeltje van de norbertinessen in Oosterhout wel eens zien.”
Volgens pater De Vries is daar niet alles mee gezegd. “Mensen vragen ook wat religieuzen eigenlijk beweegt en geïnteresseerd in de inspiratie van kloosterlingen.”
Volgens De Vries is het kloosterleven geen aflopende zaak. “Mensen zullen bij elkaar blijven komen om zich te bezinnen en zich te laten inspireren. Het is voor de moderne mens wel moeilijk om zich levenslang te binden. Daarom: hoe het kloosterleven in de toekomst eruit zal zien weet ik niet.”

Andere berichten