‘Open je hart voor vluchtelingen’

30 september 2015

Parochies die vluchtelingen zouden willen opvangen in kerkgebouwen worden afgeraden dit te doen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) liet recent in een bericht weten dat kerken en ook conferentieoorden en internaten niet geschikt zijn voor de opvang van vluchtelingen. Deze informatie werd doorgezet op de website van de Nederlandse Kerkprovincie.

Paus Franciscus deed op zondag 6 september een oproep aan katholieke parochies en kloosters om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie sloot zich daarbij aan en liet een verklaring uitgaan, waarin gelovigen worden opgeroepen om met paus Franciscus hun hart open te zetten voor de vluchtelingen die naar Nederland komen.

“We stimuleren gelovigen om zich te melden voor vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld asielzoekerscentra, waar onder de vluchtelingen vaak behoefte is aan een Nederlandse buddy, die kan helpen de weg te vinden bij Nederlandse instanties. Zo kan het voor bijvoorbeeld christelijke vluchtelingen van grote waarde zijn om met een geloofsgenoot uit Nederland op te trekken,” aldus de bisschoppen.

De bisschoppen wijzen erop dat gastvrijheid verder op vele manieren kan worden getoond, ook door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maaltijd of een gezamenlijke activiteit. Goederen geven kan ook, maar de bisschoppen adviseren daarbij gehoor te geven aan de adviezen van professionele organisaties met betrekking tot wat er nodig is.

Op zondag 20 september vond aan het begin van de Vredesweek een kerkdeurcollecte plaats in de parochies. De opbrengst daarvan is bedoeld voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst.

In het bisdom van Breda zijn de volgende opvangcentra vanuit het COA:

Lees ook op de website van de Nederlandse Kerkprovincie:

 

Andere berichten