‘Open je hart voor Christus’, gedachtenis van de zalige paus Johannes Paulus II

28 oktober 2013

Op 22 oktober viert de Kerk de gedachtenis van de zalige paus Johannes Paulus II. In het bisdom van Breda kwamen in beide vicariaten groepen gelovigen bijeen om dit te vieren. Aansluitend presenteerde Reisbureau Pelikaan uit Zevenbergen de bedevaart die het bisdom van 18 tot en met 25 oktober 2014 in de voetsporen van Johannes Paulus II zal maken.

Vicaris Wiel Wiertz celebreerde in de Verrijzeniskerk in Oosterhout de eucharistie. In zijn homilie belichtte hij de betekenis van de zalige Johannes-Paulus II. Bij de presentatie van de Pelikaan kwamen vragen over de deelname van mensen die niet het volle bedrag kunnen betalen. Dezen kunnen zich wenden tot de parochie en de Parochiële Caritasinstelling.

Reliek van de zalige paus Johannes Paulus II
De viering in het vicariaat Middelburg concentreerde zich in de basiliek van de HH. Agatha en Barbara. Vicaris Paul Verbeek was de hoofdcelebrant in deze viering, waarin de rector van de basiliek, pastoor M. Prasing, concelebreerde. Deze viering kreeg een extra dimensie, omdat de parochie van de basiliek van het Vaticaan een reliek van de zalige paus Johannes Paulus II ontvangen heeft. Het gaat om een rest van de witte toog die paus Johannes Paulus II droeg op het moment dat Mehmet Ali Agca op 13 mei 1981 een aanslag op de paus pleegde. De paus heeft deze aanslag toen overleefd. De reliekhouder is vervaardigd door de Oudenbosschenaar Rinus Bouwmeester. In de voet heeft hij een herinnering aan deze aanslag aangebracht. Er is een afbeelding van het moment dat Johannes Paulus II in de gevangenis Mehmet Ali Agca vergeeft.

Op 11 mei, na de heiligverklaring van zowel paus Johannes XXIII als Johannes Paulus II, zal tijdens een viering de reliek zijn definitieve plaats in de basiliek krijgen. Deze zondag gaat vooraf aan de aanslag van 13 mei. De basiliek heeft de primeur dat van beide pausen al beelden in de basiliek staan. In Nederland bevinden zich momenteel twee relieken van paus Johannes-Paulus II. De andere bevindt zich in het Sint Janscentrum te ’s-Hertogenbosch.

Oudenbosch en de paus
In zijn homilie stond vicaris Verbeek uitvoerig stil bij de betekenis van deze reliek voor de Oudenbossche gemeenschap. Hij memoreerde dat Oudenbosch en paus Johannes Paulus II een bijzondere band met elkaar hebben. Het verhaal gaat zelfs dat de paus Nederlands heeft leren spreken aan de hand van een kunstgids over de Oudenbossche basiliek, aldus vicaris Verbeek. In 1985 wilde de parochie in Oudenbosch hem met alle egards ontvangen. Een groep betrokken parochianen heeft zich er met hart en ziel voor ingezet Het is toen niet gelukt. “Toen de paus enkele dage later in Mechelen was, zag hij de harde kern van de groep uit Oudenbosch. Hij wist toen dat er tenminste één plaats in Nederland was waar hij wel welkom was,” aldus vicaris Verbeek, die zelf jarenlang pastoor en rector van de basiliek is geweest. Parochianen van de Oudenbossche basiliek zijn sindsdien regelmatig naar Rome op bedevaart gegaan en bij menigeen prijkt een grotere of kleinere foto van een pauselijke audiëntie op het dressoir. Menig parochiaan heeft in de privékapel van Johannes Paulus II met hem de eucharistie gevierd. “Nu deze reliek er is voelt het toch als een terugkeer van deze paus naar Oudenbosch,” zei vicaris Verbeek in zijn homilie. Na de viering maakten velen van de gelegenheid gebruik om de reliek te vereren.

Voorbereiding op de bisdombedevaart
Na de viering presenteerde vicaris Verbeek en reisbureau Pelikaan de bedevaart. Vicaris Verbeek ging in op het leven en de betekenis van paus Johannes Paulus II. Hij maakte duidelijk waarom de bedevaart bepaalde plaatsen zal aandoen. Hij nodigde de aanwezigen uit om de website van het bisdom in de gaten te houden. Hierop zal regelmatig informatie verschijnen over de voorbereiding van de bedevaart. Er zijn intussen verschillende lokale initiatieven om zich op de bedevaart voor te bereiden. Zo is er in de parochie Maria Sterre der Zee in Oost-Zeeuws-Vlaanderen een.leesgroep die het boek ‘De jongen in de gestreepte pyama’ van de Ierse auteur John Boyne leest. Deze novelle speelt zich af in de omgeving van Auschwitz.
 

Andere berichten