Opbrengsten gaven bij chrismamis 2016

3 mei 2016

Vanwege het diaconale karakter van de Kerk wordt elk jaar gevraagd om naar de chrismaviering vanuit iedere parochie, gemeenschap of instelling een gave mee te brengen. De gaven bij de chrismamis van 23 maart te Vlissingen waren bestemd voor verschillende diaconale projecten op het eiland Walcheren. De goede doelen werden gekozen door de lokale caritas instelling van de H. Maria Parochie Walcheren, die inmiddels verslag heeft gedaan van de opbrengst van de inzameling.

De voedselbank Walcheren mocht zich verheugen in gaven in natura zoals appels, peren, paaseitjes en ander bewaarbaar voedsel. Het caritasbestuur van de Mariaparochie op Walcheren moest een vrachtauto inschakelen om de goederen op de bestemde plaats te brengen. Daarnaast kon het Caritasbestuur 220 euro overmaken naar deze voedselbank.

Het tweede project dat het Caritasbestuur wilde ondersteunen was de Stichting Droom Walcheren, een vrijwilligersorganisatie met professionele ondersteuning die zich bezighoudt met een veelheid aan activiteiten om mensen die in de problemen zijn geraakt weer op de rails te zetten en te houden. Naar deze stichting kon het caritasbestuur een bedrag van 2.200 euro overmaken. Door deze gift kan de locatiehuur aan de gemeente Vlissingen worden overgemaakt en is een dreigend faillissement afgewend. De medewerkers en vrijwilligers zijn extra gemotiveerd geraakt hun werk voort te zetten.

Chrismamis 23 maart in Vlissingen. (Foto: J. Wouters)

Chrismaviering 2017
Volgend jaar za de chrismaviering plaatsvinden op woensdag 12 april 2017 in de H. Bavokerk te Rijsbergen. Pastoor Verheije van de H. Bavoparochie is uiterst vereerd met deze uitverkiezing. “De H. Bavokerk is een mooie kerk die groot genoeg is voor een dergelijke viering. Tevens is er volop parkeergelegenheid in de buurt en kunnen we in de Koutershof koffie drinken.”

“We beginnen ons geleidelijk aan voor te bereiden,” meldt hij. “Dit geldt momenteel vooral voor het parochiebestuur en die vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de lange termijnplanning in onze parochie.”

De huidige Bavokerk is in 1918 ingewijd. Hij verving een kerk uit de vijftiende eeuw die in datzelfde jaar gesloopt is. De Bredase architect Jacques van Groenendael tekende voor deze driebeukige kerk in neo-gotische stijl. De bouw vond plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog. Onder de bouwvakkers die deze kerk opgebouwd hebben, bevonden zich veel Belgische vluchtelingen.

 

Andere berichten