Opbrengst kerkdeurcollecte van parochies voor vluchtelingen

15 december 2015

De kerkdeurcollecte die parochies op zondag 20 september 2015, aan het begin van de Vredesweek, hebben gehouden, heeft in totaal € 75.000 opgebracht. De Bisschoppenconferentie had tot deze collecte opgeroepen met de bedoeling vluchtelingen zowel in het land van herkomst als in Nederland te steunen.

Wat betreft hulp aan vluchtelingen in het land van herkomst heeft de Bisschoppenconferentie ervoor gekozen € 37.500 via Caritas Syrië ter beschikking te stellen aan de bisschop van Aleppo voor voedselhulp aan families in deze belaagde stad.

De andere helft van de opbrengst van de kerkcollecte is overgemaakt naar de Focolarebeweging in Nederland die meer dan 100 minderjarige vluchtelingen uit Syrië en Eritrea crisisnoodopvang bij de abdij Mariënkroon heeft geboden. Focolare beziet of zij opnieuw opvang van vluchtelingen op haar terrein kan regelen, waarbij zij de opbrengst van de collecte wil gebruiken om verschillende projecten op te starten voor integratie van vluchtelingen in onze maatschappij. Projecten die bovendien de eenheid en dialoog bevorderen tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen en religies.

 


Op 12 februari 2016 berichtte de Kerkprovincie:

Nagekomen opbrengst collecte voor vluchtelingen naar Focolare en Caritas Syrië

Van de collecte die op zondag 20 september 2015, aan het begin van de Vredesweek in de R.-K. Kerk is gehouden, komen nog steeds opbrengsten binnen. In december 2015 werd hiervan door de Nederlandse bisschoppen al € 75.000,- bestemd voor Caritas Syrië en Focolare. Nu wordt nog eens € 28.000,- (en dat geldt ook voor wat verder nog binnenkomt) over beide doelen verdeeld.

De Bisschoppenconferentie had tot deze collecte opgeroepen met de bedoeling vluchtelingen zowel in het land van herkomst als in Nederland te steunen. Wat betreft hulp aan vluchtelingen in het land van herkomst werd ervoor gekozen de helft van de opbrengst via Caritas Syrië ter beschikking te stellen aan de bisschop van Aleppo voor voedselhulp aan families in deze belaagde stad.

De andere helft van de opbrengst van de kerkcollecte is voor de Focolarebeweging in Nederland die meer dan 100 minderjarige vluchtelingen uit Syrië en Eritrea crisisnoodopvang bij de abdij Mariënkroon heeft geboden. Focolare beziet of zij opnieuw opvang van vluchtelingen op haar terrein kan regelen, waarbij zij de opbrengst van de collecte wil gebruiken om verschillende projecten op te starten voor integratie van vluchtelingen in onze maatschappij, die bovendien de eenheid en dialoog bevorderen tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen en religies.

 

Andere berichten