Opbrengst inzameling voor de Voedselbank bij de uitvaart van mgr. Muskens: € 13.463,43

29 mei 2013

In de geest van mgr. Muskens werd op dinsdag 23 april na afloop van de uitvaart van de overleden bisschop een speciale deurcollecte gehouden voor de Voedselbank in het bisdom. Giften konden ook worden overgemaakt op het gironummer van het Bisschop Muskensfonds voor Kerk en samenleving.

In totaal werd zo € 13.463,43 ingezameld (deurcollecte € 1.533,43; overschrijvingen € 11.930, waaronder een gift van € 10.000 van een fonds).

Voedselbanken in het bisdom
Het bisdom van Breda zal dit bedrag overmaken aan de Voedselbank in het bisdom van Breda. Dit zijn de volgende Voedselbanken:

Bisschop Muskensfonds
Giften voor het Bisschop Muskensfonds voor Kerk en samenleving blijven welkom op giro 674196392 t.n.v. Bisschop Muskensfonds Bisdom van Breda. Het bisdom wendt deze gelden aan ten behoeve van de inzet vanuit de Kerk voor de samenleving.

Onthulling gedenksteen mgr. Muskens
In Elshout, het geboortedorp van mgr. Muskens, zal op zondag 16 juni na de mis van 9.30 uur in de kerk van St. Jan-Evangelist, een gedenksteen worden onthuld van mgr. Muskens.

De gedenksteen is een initiatief van de parochie Wonderbare Moeder samen met het bestuur van de Onze Lieve Vrouwe Schuts van Elshout. Het parochiebestuur en de schuts namen dit initiatief vorig jaar bij de viering in Elshout van het gouden priesterfeest van mgr. Muskens. De onthulling werd gepland op 16 juni 2013 en het voornemen was om bisschop Muskens zelf uit te nodigen om de gedenksteen te onthullen.

De onthulling geschiedt nu door mgr. H. Lommers, vicaris-generaal van het bisdom van Breda en kanselier. De gedenksteen, met het wapen van bisschop Muskens, wordt geplaatst in de muur aan de voorkant van de kerk in Elshout.

Uitvaart van mgr. Muskens op 23 april 2013. (Foto: R. Mangold)

Andere berichten