Op zoek naar de Bron (gebedsetafette roepingen)

27 maart 2014

Op zondag 23 maart las de Kerk uit het Johannesevangelie. De pericope ging over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob. Juist op deze zondag deed de roepingenestafette de Christoffel- en de H. Annaparochie te Halsteren/Steenbergen aan.

In deze parochies loopt Arwen Meulenbroek-de Feijter stage. Zij studeert theologie aan de Fontys-Hogeschool en hoopt na de afronding van haar studie aan de slag te gaan als pastoraal werkster. Zij getuigde tijdens vieringen in de H. Gummaruskerk te Steenbergen, Tholen en Oud Vossemeer over haar roeping en verbond dit met de evangelielezing. “Het thema van de viering was “Geroepen te leven uit de bron,” vertelt ze. “Iedereen wordt uitgenodigd de diepste bron in zijn eigen leven te ontdekken. Daar is God aanwezig. Als je dichtbij deze Bron leeft, komt de weg die je moet gaan vanzelf. Zelf heb ik deze Bron tijdens een stille week in Taizé mogen ervaren. Vanuit deze ervaring ontving ik de roeping om binnen de Kerk te gaan werken. Het was voor mij niet onmiddellijk duidelijk hoe dit gestalte moest krijgen. Moest ik intreden in een klooster of was er voor mij een andere weg weggelegd? Geleidelijk aan mocht ik dit ontdekken. In ieder geval is iedereen geroepen te leven vanuit de Bron. Vanuit dit gezichtspunt mogen we bidden voor speciale roepingen tot het priesterschap, het permanente diaconaat en het religieuze leven,” aldus Arwen.

Op zondag 30 maart doet de roepingenestafette het samenwerkingsverband Alphen/Gilze aan.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.


 

Andere berichten