Op weg naar Lourdes

21 februari 2009

Op donderdag 19 februari vond in het dekenaal centrum in Roosendaal een bijeenkomst plaats voor pastorale beroepskrachten die betrokken zijn bij de bisdombedevaart naar Lourdes. Zowel priesters, diakens en pastorale werkers die meegaan waren aanwezig, als – vanwege de uitwisseling over het ‘thuisprogramma’ tijdens de bedevaart – beroepskrachten die niet meegaan.

Catecheses
Er werd gesproken over het inhoudelijke programma tijdens de bedevaart en het thema ‘Mij geschiede naar Uw woord’. Bisschop Van den Hende lichtte onder meer toe hoe dit invulling zal krijgen in een serie van drie catecheses die tijdens de bisdombedevaart worden verzorgd door pastorale beroepskrachten van het bisdom van Breda. In die catecheses zal worden ingegaan op 1) Maria in de Bijbel, 2) Maria in gezangen, 3) Maria in iconen.

Ondersteunend materiaal
Daphne van Roosendaal, communicatieregisseur van het bisdom, vertelde welk materiaal gemaakt werd en wordt ter ondersteuning van de bedevaart. Begin 2008 werd reeds een magazine van het bisdom gemaakt ‘Pelgrims op weg’ en aan het eind van het jaar werden in totaal 75.000 Maria gebedskaartjes verstuurd naar parochies om uit te reiken bij de vieringen van Kerstmis.

Van Roosendaal: “Nu is voor de bedevaart een nieuw magazine van het bisdom in voorbereiding dat aan zal sluiten bij het thema van de bedevaart ‘Mij geschiede naar Uw woord’. Het magazine zal daarom speciale aandacht hebben voor het Woord van God. Mede ook vanwege de bisschoppensynode die eind 2008 plaatsvond in Rome en waar bisschop Van den Hende namens de Nederlandse bisschoppen aanwezig was.”

‘Thuisprogramma’
De Pinksterbrief van de bisschop zal dit jaar aansluiten bij de bedevaart. De Pinksterbrief 2009 zal daarbij ook een verbinding vormen tussen de pelgrims die in Lourdes zullen zijn en parochies en mensen die niet meegaan, waaronder ook religieuzen in het bisdom.

Het bisdom wil nadrukkelijk uitnodigen om na te denken over de wijze waarop thuisblijvers en pelgrims met elkaar verbonden kunnen zijn tijdens de bedevaart. Op de bijeenkomst in de middag werden daarom ook ideeën uitgewisseld over het ‘thuisprogramma’ voor parochies. Op de website van het bisdom zal tijdens de bedevaart worden bericht vanuit Lourdes en zullen verhalen worden gebracht vanuit het thuisprogramma.

‘Op weg met het Woord in het hart’
’s Avonds vond in Roosendaal in het dekenaal centrum de eerste inleiding plaats van bisschop Van den Hende ‘Op weg met het Woord in het hart’. De bisschop verzorgt deze inleiding ter voorbereiding op de bedevaart naar Lourdes. De inleiding wordt nog twee keer gegeven: op donderdag 26 februari in Heinkenszand (dekenaat Zeeland) en op donderdag 5 maart in Breda (dekenaat De Baronie). Voor meer informatie klik hier.

Tijdens deze avonden is tevens een boekentafel met enkele informatieve uitgaven rond Maria, Lourdes, pelgrimeren.
 

Andere berichten