Op weg naar huis (dag 8 bisdombedevaart)

26 oktober 2014

De laatste dag van de bisdombedevaart stond in het teken van de terugreis naar huis. Rond 8.00 uur vertrokken de bussen uit Friedrichroda (Duitsland) om in de avond terug te keren in Nederland.

Onderweg genoten de pelgrims van een warme lunch in Duisburg en vierden ze voor de laatste maal samen de eucharistie in de basiliek van het Mariaoord Kevelaer. Daar heette een vertegenwoordiger van de rector van de basiliek de bedevaartgangers van harte welkom. Bisschop Liesen was hoofdcelebrant en vicaris Verbeek verzorgde de homilie.

De evangelielezing was genomen uit het Johannesevangelie (Joh. 19, 25-27), waarin Jezus aan het kruis tegen de geliefde leerling zegt: “Zie uw moeder.” En tegen Maria: “Vrouw, zie uw zoon.”

Vlak voor zijn sterven vertrouwde Jezus zijn leerlingen aan de zorg van zijn moeder toe. Vicaris Verbeek signaleerde een parallel met het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Toen hij als kind zijn moeder verloor, ging hij met zijn vader naar Kalwaria, de plek die de perlgrims deze week ook bezochten. Daar zei zijn vader tegen hem, wijzend op de Maria-afbeelding: “Zij zal voortaan je moeder zijn.” Bij de meeste doopsels vertrouwen de ouders hun kinderen aan Maria toe. Wanneer je jezelf aan Maria toevertrouwt spiegel je jezelf ook aan haar. Als er één persoon is, die haar hart volledig heeft opengesteld voor Jezus Christus, is het Maria, aldus vicaris Verbeek. Johannes Paulus II heeft dit volledig beleefd. Als wapenspreuk koos hij ‘Totus tuus’, geheel de uwe.

Vicaris Verbeek stelde de pelgrims de vraag wat er met gebeurt als je je laat raken door Maria. Hij riep de pelgrims op om in het spoor van Maria hun hart te openen voor Christus, door zorgzaam in de samenleving te staan, een luisterend oor te bieden en een instrument van God te zijn. Hij mag dan voltooien wat Hij bij het doopsel in ons begonnen is. Vicaris Verbeek blikte terug naar de eerste bisdombedevaart van het bisdom van Breda naar Rome in 2002, waarbij er ook een ontmoeting was met paus Johannes Paulus II. Hij sloot aan bij het thema van die eerste bisdombedevaart door de pelgrims op te roepen hun leven een weerspiegeling te laten zijn van hun doopsel. Destijds vernieuwden de bedevaartgangers hun doopbelofte in de kerk van St. Jan van Lateranen.

Pelgrims steken een kaarsje aan in de basiliek van Kevelaer. (Foto: R. Mangold)

Op het einde van de bedevaart nodigde Michael Magielse, priesterstudent van het bisdom Breda, de pelgrims uit om lid te worden van de gebedskring roepingen en op 9 november naar de H. Antoniuskathedraal te komen voor de roepingenvespers. “We voelen ons gedragen door uw gebed. Dit is voor ons een grote steun. Voor het bisdom Breda is het ontzettend belangrijk dat er mannen en vrouwen zijn die hun leven als priester, permanent diaken of religieus aan God geven. Het is noodzakelijk hiervoor te bidden. We hopen van harte dat u komt,” sprak Michael namens de studenten van het Antoniushuis.

Het bisdom Breda telt momenteel zes priesterstudenten en drie diakenkandidaten. Vijf wonen er, samen met twee priesterkandidaten van het bisdom Groningen-Leeuwarden, in het Antoniushuis. Het Antoniushuis is gevestigd in de gebouwen van Centrum Bovendonk te Hoeven. De Bredase studenten verleenden tijdens de bedevaart liturgische assistentie als organist en acoliet, samen met enkele acolieten van de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Aan het eind van de viering ontvingen alle perlgrims een kaars met het logo van Maria Tenhemelopneming. De kaars is een tastbare herinnering aan de bisdombedevaart 2014 en mag het gebed in de huizen van de pelgrims voortzetten.

Na de viering werd een groepsfoto gemaakt. Daarna vertrok iedereen uit Kevelaer voor de laatste etappe van de bedevaart.

Aan het eind van de viering zegende bisschop Liesen de meegebrachte devotionalia. (Foto: R. Mangold)

Andere berichten