Op weg naar een betere wereld: mondiale dag voor migranten en vluchtelingen

16 januari 2014

Op zondag 19 januari viert de Kerk de mondiale dag voor migranten en vluchtelingen. Het thema luidt ‘Migranten en vluchtelingen: op weg naar een betere wereld’.

Cura Migratorum, de organisatie die vanuit de Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor de zorg voor migranten en reizigers, heeft de parochies gevraagd aan deze dag aandacht te schenken in de verkondiging en in de voorbeden. Tevens ontving elke parochie de pauselijke boodschap voor deze mondiale dag.

Concrete personen
Paus Franciscus beschouwt in het spoor van paus Benedictus XVI de toenemende mobiliteit een ‘teken van de tijd’. De mensheid wordt geconfronteerd met de grootste migratiestromen uit haar geschiedenis. Migratie onthult vaak het falen van staten maar toont, zo schrijft de paus, ook het streven van de mensheid in eenheid te leven. Deze wordt gekenmerkt door eerbiediging van verschillen, de opnamebereidheid en gastvrijheid die een eerlijke verdeling van de goederen van de aarde mogelijk maakt. Migranten en vluchtelingen zijn geen pionnen op het schaakbord van de mensheid. Het gaat om concrete personen: kinderen, vrouwen en mannen die om verschillende redenen hun huis verlaten hebben of hiertoe gedwongen zijn.

Oorzaken en effecten begrijpen
De Kerk tracht de oorzaken van deze migratiestromen te begrijpen, de negatieve gevolgen te overwinnen en ook oog te hebben voor de positieve effecten op de gemeenschappen van oorsprong, doortocht en bestemming. De paus keert zich tegen vooroordelen in het denken over migratie. Hij wijst op de rol van de sociale media bij de bestrijding van vooroordelen en stereotypen en de presentatie van correcte informatie. De paus bepleit een open houding jegens migranten en vluchtelingen die gebaseerd is op een cultuur van ontmoeting.

Waardigheid van de menselijke persoon
In deze samenleving is de Kerk geroepen het Godsvolk te zijn dat alle volkeren omarmt en hun het evangelie verkondigt, want op het gelaat van ieder mens staat het aangezicht van Christus afgedrukt. Hier vinden we, aldus paus Franciscus, de diepste wortel van de waardigheid van de menselijke persoon, die altijd dient te worden gerespecteerd en beschermd. “Ieder mens is kind van God”, schrijft paus Franciscus. Hij daagt iedereen uit te zien dat de migrant geen probleem is, maar een broer of een zus die gerespecteerd of bemind moet worden. De migratiebeweging biedt ook kansen. De migraties kunnen mogelijkheden doen ontstaan voor een nieuwe evangelisering en ruimtes openen voor de groei van een nieuwe mensheid, aldus paus Franciscus.

Voorbede
Cura Migratorum heeft de parochies tevens een voorbede aangeboden. Hieronder volgt de tekst:

Bidden we op deze dag voor vluchtelingen en migranten: voor hen die in deze wereld huis en haard hebben verlaten, vooral voor hen die moesten vluchten voor geweld, honger en uitbuiting, op zoek naar veiligheid, brood om van te eten, een dak boven het hoofd.
Dat onze wereld niet aan hen voorbij zal gaan maar een plek zal bieden waar zij welkom zijn. Laat ons bidden.

Download
Download de brief van paus Franciscus ‘Migranten en vluchtelingen: op weg naar een betere wereld’

 

Andere berichten