Op weg naar de bisdombedevaart: laatste voorbereidingsbijeenkomsten in parochies!

16 oktober 2014

De diocesane bedevaart naar Polen komt nu echt dichtbij. Zaterdagochtend 18 oktober vertrekken in alle vroege bussen vanuit verschillende plaatsen in het bisdom. Ze treffen elkaar in het Duitse stadje Wetzlar. Vandaar uit gaat de bedevaart naar Fulda. In de kathedraal van Fulda, bij het graf van de heilige Bonifatius, is de eerste eucharistieviering.

Ter voorbereiding kwamen op 8 en 9 oktober pelgrims bij elkaar in Breda en Bergen op Zoom. In Breda was er op 8 oktober een bijeenkomst voor de deelnemers uit het inloophuis Breda-Noord. Michael Magielse, priesterstudent van het bisdom, verzorgde een presentatie over de bedevaart. Aan de hand van een power-point presentatie doorliep hij de hele reis. Gijs Beekhuizen van Pelikaan Groepsreizen gaf reistechnische informatie. “Het was een geslaagde bijeenkomst,” aldus Frans Verkleij, pastoraal werker in de H. Augustinusparochie. “Iedereen was aanwezig.”

In Bergen op Zoom stond de bijeenkomst in het teken van de onderlinge kennismaking. “We hebben onze verwachtingen uitgewisseld en stil gestaan bij de betekenis van de plaatsen die we bezoeken. Samen hebben we het Czestochowalied gezongen,” vertelt pastoor-vicaris Verbeek.
 

Andere berichten