‘Ook in onze tijd zijn er roepingen tot het religieuze leven’: Gebedsestafette roepingen bij de broeders in Huijbergen

15 april 2014

Op Palmzondag 13 april deed de roepingenestafette het klooster Sainte Marie in Huijbergen aan.

Nood aan ambtsdragers
De liturgie van Palmzondag liet weinig ruimte voor een uitgebreide aandacht voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Toch liet de celebrant van de eucharistieviering, de Vlaamse redemptorist pater Vercammen, er in zijn korte homilie geen twijfel over bestaan dat de Kerk nood heeft aan ambtsdragers en mensen die op een expliciete manier aan hun geloof vorm geven door te leven als religieus. In de voorbeden is dan ook nadrukkelijk gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het permanente diaconaat en het religieuze leven.

Roepingen tot het religieuze leven
Bram Hommel, de generaal-overste van de congregatie van de broeders van Huijbergen is ervan overtuigd dat ook in onze tijd er roepingen zijn tot het religieuze leven. “Een week geleden organiseerden we een kloosterweekend. Toen was er iemand die oprechte belangstelling had voor onze manier van leven. Hij was door de commissie roeping van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen op ons geattendeerd. Er zijn regelmatig geïnteresseerden. Ik geloof in de waarde van ons leven en de kansen zijn er. Maar wat we ook doen, elke roeping blijft Gods werk,” besluit hij.

Op het Hoogfeest van Pasen is er geen roepingenestafette. Op Beloken Pasen ofwel de zondag van de goddelijke barmhartigheid trekt de gebedsestafette voor roepingen naar de parochies in de regio Zundert/Rijsbergen.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten